Конференција „Целоживотно учење у високом образовању“

Видео конференција под називом: „Целоживотно учење у високом образовању“ је одржана у Свечаној сали Медицинског факултета, Универзитета у Београду у организацији Стручног тима за реформу високог образовања (HERE тима), Фондације Темпус и Медицинског факултета у Београду, 3. марта 2017.године. Конференцији је присуствовало укупно 40 учесника.

Конференцију је отворио продекан Медицинског факултета, проф. др Петар Булат. После уводних обраћања прешло се на радни део где су прва три предавања одржана преко видео-линка. Проф. Françoise de Viron (Белгија), председница Мреже за континуирану едукацију европских универзитета (European University Continuing Education Network – EUCEN) одржала је предавање под називом: „University Lifelong Learning in Europe: An overview“ у коме је образложила шта је универзитетско целоживотно учење у Европи и повезала га са Болоњским процесом. Потпредседник EUCEN-а, проф. Kari Seppälä (Финска) је у оквиру теме: „Committed to the social dimension of higher education“ образложио друштвени значај универзитетског целоживотног учења и резултате COMMIT пројекта. Последње предавање преко видео-линка (из Либерије) одржала је проф. Весна Бјеговић,такође чланица организационог тима.  Њено излагање било је посвећено перспективама доживотног учења у здравственом систему Србије.

После паузе, одржана су преостала три излагања, према приложеном распореду. Проф. Зоран Тодоровић изнео је резултате анкете о знању и ставовима о целоживотном учењу академске заједнице Србије и указао на мали одзив учесника анкете. Проф. Александра Пејатовић са Катедре андрагогије на Филозофском факултету Универзитета у Београду одржала је предавање са практичним примерима имплементације универзитетског целоживотног учења, а проф. Синиша Ђурашевић дао је исцрпну анализу европских искустава о признавању претходног учења.

Сва излагања била су праћена дискусијом, а презентације које су се могле видети на конференцији можете наћи испод: