Konferencija „Celoživotno učenje u visokom obrazovanju“

Video konferencija pod nazivom: „Celoživotno učenje u visokom obrazovanju“ je održana u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu u organizaciji Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja (HERE tima), Fondacije Tempus i Medicinskog fakulteta u Beogradu, 3. marta 2017.godine. Konferenciji je prisustvovalo ukupno 40 učesnika.

Konferenciju je otvorio prodekan Medicinskog fakulteta, prof. dr Petar Bulat. Posle uvodnih obraćanja prešlo se na radni deo gde su prva tri predavanja održana preko video-linka. Prof. Françoise de Viron (Belgija), predsednica Mreže za kontinuiranu edukaciju evropskih univerziteta (European University Continuing Education Network – EUCEN) održala je predavanje pod nazivom: „University Lifelong Learning in Europe: An overview“ u kome je obrazložila šta je univerzitetsko celoživotno učenje u Evropi i povezala ga sa Bolonjskim procesom. Potpredsednik EUCEN-a, prof. Kari Seppälä (Finska) je u okviru teme: „Committed to the social dimension of higher education“ obrazložio društveni značaj univerzitetskog celoživotnog učenja i rezultate COMMIT projekta. Poslednje predavanje preko video-linka (iz Liberije) održala je prof. Vesna Bjegović,takođe članica organizacionog tima.  Njeno izlaganje bilo je posvećeno perspektivama doživotnog učenja u zdravstvenom sistemu Srbije.

Posle pauze, održana su preostala tri izlaganja, prema priloženom rasporedu. Prof. Zoran Todorović izneo je rezultate ankete o znanju i stavovima o celoživotnom učenju akademske zajednice Srbije i ukazao na mali odziv učesnika ankete. Prof. Aleksandra Pejatović sa Katedre andragogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održala je predavanje sa praktičnim primerima implementacije univerzitetskog celoživotnog učenja, a prof. Siniša Đurašević dao je iscrpnu analizu evropskih iskustava o priznavanju prethodnog učenja.

Sva izlaganja bila su praćena diskusijom, a prezentacije koje su se mogle videti na konferenciji možete naći ispod: