Konkurisanje

Aktuelni konkursi za predaju projekata

Opšti Erazmus+ poziv za projekte za 2019. godinu – više informacija u Erazmus+ programskom vodiču za 2019. godinu.

 

Zatvoreni konkursi za predaju projekata 

Objavljen novi Erazmus+ opšti poziv za 2018. godinu

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2018. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2017. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor za Zapadni Balkan

Drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2016. godinu

Prvi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2016. godinu

Drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2015. godinu

Prvi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2015. godinu

 

Kalendar konkursa za predaju projekata u oblasti mladih 2019.

Rokovi za podnošenje projekata u oblasti rada sa mladima, u okviru Programa Erazmus+ Mladi u akciji za 2019. su sledeći:

Vrste projekata: Rok: Status organizacija/institucija iz Srbije:
Ključna aktivnost 1    
Projekti za mobilnost mladih i omladinskih radnika (Omladinske razmene i Mobilnost omladinskih radnika)
  • 12. februar 2019. do podneva
  • 30. april 2019. do podneva
  • 1. oktobar 2019. do podneva
Podnosilac projekta i partner
Ključna aktivnost 2    
Strateška partnerstva u oblasti mladih
  • 12. februar 2019. do podneva
  • 30. april 2019. do podneva
  • 1. oktobar 2019. do podneva
Podnosilac projekta i partner
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih
  • 24. januar 2019. do podneva
Podnosilac projekta i partner
Ključna aktivnost 3    
Projekti dijaloga mladih
  • 12. februar 2019. do podneva
  • 30. april 2019. do podneva
  • 1. oktobar 2019. do podneva
Podnosilac projekta i partner

Napomena: sve navedene informacije je potrebno proveriti u tekstu Erazmus+ programskog vodiča za 2019. godinu.

 

 Okvirna sredstva predviđena za oblast mladih u Srbiji za 2019.

  Rok 12.02. Rok 30.04. Rok 01.10. Okvirno dostupno za 2019. godinu
KA105 50% 30% 20% 258.494  EUR
KA205 50% 30% 20% 148.385  EUR*
KA347 40% 30% 30% 19.905  EUR

*Uključuje sredstva za podršku Aktivnostima transnacionalne saradnje (TCA)

Poslednje modifikovano: april 18, 2019Publikacije: