Aktuelni konkursi

Opšti Erazmus+ poziv za projekte za 2020. godinu – više informacija u Erazmus+ programskom vodiču za 2020. godinu.

 

Okvirna sredstva predviđena za oblast mladih u Srbiji za 2020.

  Rok 05.02.

Ugovorena sredstva

Rok 07.05.

Ugovorena sredstva

Rok 01.10.

Preostala sredstva

Rok 29.10.

Preostala sredstva

Okvirno dostupno za 2020. godinu
KA105 – Projekti za mobilnost mladih i omladinskih radnika 106.766 EUR 107.195 EUR 60.966 EUR

Samo za omladinske razmene

/ 274.927 EUR
KA205 – Strateška partnerstva u oblasti mladih 41.524 EUR 28.389 EUR 66.556 EUR / 159.337 EUR*
KA347 – Projekti dijaloga mladih 12.151 EUR 0 EUR 7.754  EUR / 19.905 EUR
KA227 – Partnerstva za podsticanje kreativnosti / / / 82.952 EUR 82.952 EUR

*Uključuje sredstva za podršku Aktivnostima transnacionalne saradnje (TCA)

Poslednje modifikovano: September 15, 2020Publikacije: