Позив за предају пријава за пројекте из Србије за 2017. годину у оквиру Еразмус+ КА2 Изградња капацитета у области младих

Извршна агенција Европске комисије (EACEA) је објавила позив за предају пројеката у оквиру КА2 Изградња капацитета у области рада са младима – Омладински прозор за Западни Балкан за 2017. годину.

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на партнерствима између различитих врста актера активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као у другим секторима – у програмским и партнерским земљама. Актери из Србије су до сада били најуспешнији корисници средстава намењених овим пројектима на Балкану (више информација можете пронаћи овде).

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих, постоји посебна програмска и буџетска линија, која је намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан. У оквиру тe буџетске линије, актери из Србије могу да, као подносиоци, директно подносе предлоге пројеката, а могу бити и партнери другим учесницима са Западног Балкана.

Конкурсна документација за позив је доступна на овом линку. Коришћењем табова (Call notice, Guidelines, How to apply, Eforms, Annexes) можете пронаћи више информација о позиву, као и сву неопходну документацију.

У односу на претходне године, у 2017. ће постојати један уместо два рока за предају пројеката. Рок за предају пројеката за 2017. годину је 8. март до 12 часова (подне).

 Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи у Еразмус+ Програмском водичу за 2017. годину. Део који се односи на могућност директног подношења пројеката актера из Србије се налази на странама 170-186.

Подсећамо да је регистрација PIC броја обавезна за све партнере на пројекту.

Последње модификовано: August 28, 2017Публикације: