Како конкурисати за КА2?

Све организације и институције из Србије које планирају да пошаљу предлог пројекта, морају следити прописану процедуру. Апликанти из Србије шаљу пројекте у Брисел и могу да буду носиоци пројекта само у оквиру КА2 – конкретно подакције Изградња капацитета у области рада са младима, која се реализује под окриљем посебне програмске и буџетске линије Омладински прозор за Западни Балкан.

 

Конкурисање у 4 корака:

 

 1. Регистровање на Порталу за учеснике (УРФ портал и PIC број)

Све организације и институције које желе да поднесу предлог пројекта, морају се регистровати и унети своје основне правне и финансијске податке на Порталу за учеснике ЕАЦЕА (организације које су се раније већ регистровале, не треба поново то да чине).

Регистрација се обавља на следећи начин:

  • једна особа испред организације креира тзв. ECAS налог (уколико особа која представља организацију/институцију већ нема налог), на сајту:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

  • приступи се Порталу за учеснике на адреси:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html, где се представник организације/институције региструје у име организације/ институције. Након тога, организација/институција добија јединствени број тзв. PIC (Participant Identification Code), који је неопходан да би пријавни формулар могао да се попуни (уношењем PIC-а у одређено поље у електронском апликационом формулару, све неопходне информације о организацији/институцији ће аутоматски бити уписане у апликациони формулар).

  • Након регистрације и добијања PIC броја, а најкасније до тренутка подношења пројектне пријаве, организације/институције су обавезне да додају на УРФ портал документе о правном лицу(Legal Entity Form) и финансијској идентификацији (Financial Identification Form).

 

 2. Провера усаглашености пројектне идеје са критеријумима Програма

Пре него што поднесу предлог пројекта, организације треба да провере да ли је он усаглашен са следећим критеријумима Програма:

  • прихватљивост пројекта – која се углавном односи на тип пројекта, врсту активности, циљну групу итд. Да би био узет у даље разматрање, предлог пројекта мора испунити све критеријуме прихватљивости; уколико већ у фази аплицирања не испуњава неки од њих, биће у старту одбачен.

Специфични критеријуми прихватљивости пројеката за сваку од акција и подакција су детаљно предочени у Водичу кроз Програм Еразмус+, а могу се пронаћи и у овој презентацији, у одељку Еразмус+: Млади у акцији (линк).

  • критеријуми за искључивање – финансијска правна акта ЕУ прецизно прописују ситуације када апликанти не могу конкурисати за финансијску подршку пројектима у оквиру Програма Еразмус+ (нпр. у ситуацијама банкрота, активних судских спорова, сукоба интереса, постојања доказане кривице за тешко кршење професионалне етике итд);
  • критеријуми за селекцију – провера финансијских и оперативних капацитета организације/институције, да успешно – у свим фазама имплементира предложени пројекат;
  • критеријуми за доделу грантова – односе се на процену квалитета пројектног предлога. У оквирима расположивог буџета за сваку од акција и подакција, грантови ће бити додељени оним пројектима који у највећој мери буду задовољили ове квалитативне критеријуме.

Специфични квалитативни критеријуми за сваку од акција и подакција су детаљно предочени у Водичу кроз Програм Еразмус+, а могу се пронаћи и у овој презентацији, у одељку Еразмус+: Млади у акцији.

 

3. Провера услова додељивања финансијских средстава

Ова провера се односи на одреднице попут: типа гранта, услова кофинансирања пројекта, дозвољених и недозвољених пројектних трошкова и др.

 

4. Попуњавање и подношење пројектне пријаве

Како би аплицирали за ЕУ грант у оквиру Програма Еразмус+, апликанти предлог пројекта морају поднети у одговарајућем формату и на посебним формуларима (у електронској форми или, у изузетним случајевима, у штампаном формату) прописаним и доступним на сајту Европске комисије, националних агенција и ЕАЦЕА.

Електронски пројектни формулар (еФорм) који се користи за аплицирање у оквиру КА2 –Изградња капацитета у области рада са младима (Омладински прозор за Западни Балкан)  користи несвакидашњи начин генерисања пријавног формулара коришћењем PIC броја.

Линк ка страни на којој се генерише апликациони формулар је https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

 

Детаљније информације о поступку аплицирања, евалуације пројектних предлога, додели грантова и др. се могу наћи у програмском Водичу.

Последње модификовано: децембар 16, 2015Публикације: