Календар позива за 2016. годину

Рокови за конкурисање за пројекте у области рада са младима, у оквиру Програма Еразмус+: Млади у акцији, за 2016. су следећи:

Врсте пројеката:

Рок:

Статус организација/институција из Србије:

Кључна активност 1
Пројекти за мобилност младих и омладинских радника
  • 2. фебруар 2016 до поднева
  • 26. април 2016 до поднева
  • 4. октобар 2016 до поднева
искључиво партнери на пројекту
ЕВС пројекти великих размера              1. април 2016 до поднева искључиво партнери на пројекту
Кључна активност 2
  • Стратешка партнерства
  • 2. фебруар 2016 до поднева
  • 26. април 2016 до поднева
  • 4. октобар 2016 до поднева
искључиво партнери на пројекту
Изградња капацитета у области рада са младима апликанти и партнери на пројекту
Кључна активност 3
Сусрети између младих и доносилаца одлука
  • 2. фебруар 2016 до поднева
  • 26. април 2016 до поднева
  • 4. октобар 2016 до поднева
искључиво партнери на пројекту

 

 

Последње модификовано: децембар 13, 2016Публикације: