Ко може да конкурише за КА2?

Предлог пројекта у оквиру ове подакције може да поднесе:

  • непрофитна организација, асоцијација, НВО (укључујући и европске омладинске НВО);
  • национални омладински савет;
  • јавно тело са локалног, регионалног или националног нивоа.

Подносилац пројекта мора бити основан/регистрован у некој од програмских земаља, и он аплицира у име свих организација и институција обухваћених пројектом. Остали типови организација и институција могу бити укључени као партнери на пројекту.

Изузетак од овог правила постоји за посебну програмску и буџетску линију – Омладински прозор за Западни Балкан, где апликант мора бити регистрован у некој од земаља Западног Балкана.

У тренутку подношења предлога пројекта, апликант мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.

У оквиру КА2 и подакције Изградња капацитета у области рада са младима, разликујемо, дакле, два модалитета учешћа актера из Србије:

  • пуноправно учешће (као апликанти) – у оквиру посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан;
  • учешће у својству партнерске организације, при чему апликацију подноси друга организација/институција из неке од програмских земаља обухваћених пројектом.

Детаљније информације о томе ко може да аплицира и ко може да буде партнер у окиву КА.2 Изградња капацитета у облaсти младих (омладински прозор за Западни Балкан) могу се наћи у програмском Водичу.

Последње модификовано: децембар 16, 2015Публикације: