Питања и одговори о припреми пројеката – КА2 Изградња капацитета у области младих

1. Програмска питања

2. Техничка питања

3. Правна питања

4. Финансијска питања

 

1. Програмска питања

1.1. Која је разлика између пројеката Изградње капацитета у области младих и пројеката Стратешких партнерстава у области младих?

1.2. Да ли конзорцијум партнера на пројекту може дa укључује само две организације: једну из програмске и једну из Србије?

1.3. Ми смо организација цивилног друштва из Србије, а партнери на пројекту су нам школе и општине из програмских и партнерских земаља. Да ли је ова врста сарадње могућа?

1.4. Да ли синдикат може да буде подносилац пројекта испред конзорцијума партнера?

1.5. Где могу да нађем примере одобрених пројеката у КА2 Изградња капацитета у области младих?

1.6. Како пронаћи партнере из програмских земаља за наш пројекат на тему екологије?

1.7. Које активности је могуће организовати у оквиру пројекта КА2 Изградња капацитета у области младих?

1.8. Да ли је у активности изградње капацитета могуће укључити учеснике из земаља које не учествују на пројекту?

 

2. Техничка питања

2.1. Да ли уместо Калкулатора удаљености (Distance Calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?

2.2. Колико минимум поена мора да има наша апликација како би ушла у разматрање?

 

3. Правна питања

3.1. Један од партнера на пројекту из програмске земље је због више силе морао да иступи из партнерства. Кога треба да обавестимо о томе?

 

4. Финансијска питања

4.1. Колико се обично средстава уплаћује унапред, а колико по завршетку пројекта?

4.2. Шта све обухвата ставка путни трошкови?

4.3. Како се буџетирају трошкови ангажмана тренера или фацилитатора у активностима мобилности омладинских радника (тренинзи)?

 

1. Програмска питања:

1.1.  Која је разлика између пројеката Изградње капацитета у области младих и пројеката Стратешких партнерстава у области младих?

На пројектима Изградње капацитета, Србија има статус партнерске земље. Основна идеја иза ових пројеката је повећавање капацитета организација из партнерских земаља, уз помоћ пројектних партнера из програмских земаља. Са друге стране, на пројектима Стратешких партнерстава, Србија има статус програмске земље, што подразумева да су организације из Србије равноправне са својим партнерима из програмских земаља.

1.2. Да ли конзорцијум партнера на пројекту може дa укључује само две организације: једну из програмске и једну из Србије?

Не. Конзорцијум мора обухватати најмање три организације из најмање три различите земље, од којих једна мора бити програмска, а једна из Србије.

1.3. Ми смо организација цивилног друштва из Србије, а партнери на пројекту су нам школе и општине из програмских и партнерских земаља. Да ли је ова врста сарадње могућа?

Да, конзорцијум партнера у оквиру КА2 Изградња капацитета у области младих може да укључи различите јавне или приватне организације и институције из програмских и партнерских земаља са подручја Западног Балкана.

1.4. Да ли синдикат може да буде подносилац пројекта испред конзорцијума партнера?

Не. Подносилац пројеката може бити искључиво непрофитна организација, удружење, невладина организација, Национални омладински савет или јавно тело на локалном, регионалном или националном нивоу. Ипак, синдикат може учествовати у пројектима под окриљем КА2 Изградња капацитета у области младих, у својству партнера.

1.5. Где могу да нађем примере одобрених пројеката у КА2 Изградња капацитета у области младих?

На следећим линковима:

    • Резултати конкурса – листа одобрених пројеката, по роковима за пријаву у оквиру програма Еразмус+;
    • Erasmus+ Project Results – база одобрених пројеката у којој се могу наћи пројекти који припадају свим активним и завршеним програмима Европске комисије. У овој бази се може наћи и више информација о осталим пројектима чији су подносиоци били актери из Србије.

1.6. Како пронаћи партнере из програмских земаља за наш пројекат на тему екологије?

Партнери се могу тражити путем различитих онлајн база и портала, више информација је доступно овде. Такође, организације се могу умрежавати и на међународним догађајима у којима могу да учествују актери из Србије, чија се листа налази у Европском календару тренинга.

1.7. Које активности је могуће организовати у оквиру пројекта КА2 Изградња капацитета у области младих?

У оквиру ових пројеката, могуће је организовати активности изградње капацитета и активности мобилности. Од 2017. године, за пројекте у оквиру Омладинског прозора за Западни Балкан обавезна је барем једна активност изградње капацитета, док су активности мобилности опционе.

1.8. Да ли је у активности изградње капацитета могуће укључити учеснике из земаља које не учествују на пројекту?

Не, сви учесници морају да буду из земаља које учествују на пројекту.

 

2. Техничка питања:

2.1. Да ли уместо Калкулатора удаљености (Distance Calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?

У програму Еразмус+ допринос путним трошковима је могућ само до висине предвиђене Калкулатором удаљености; према томе, ово је једини алат који је дозвољено користити за прорачун доприноса путних трошкова од стране програма Еразмус+.

2.2. Колико минимум поена мора да има наша апликација како би ушла у разматрање?

Сваки предлог пројекта се оцењује на неколико основа: (1) релевантност пројекта (највише 20 поена), (2) квалитет дизајна пројекта и његове имплементације (највише 30 поена), (3) квалитет пројектног тима и договора о сарадњи (највише 30 поена) и (4) утицај и дисеминација (највише 20 поена). Да би пројекат био узет у разматрање, мора да буде оцењен са најмање 60 поена. Уз то, пројекат мора добити барем половину од максималног броја поена из сваке наведене категорије.

 

3. Правна питања:

3.1. Један од партнера на пројекту из програмске земље је због више силе морао да иступи из партнерства. Кога треба да обавестимо о томе?

У овом случају треба се одмах обратити институцији са којом је склопљен уговор како би се ушло у процес промене партнера. У случају KA2 Изградња капацитета у области младих то је Извршна агенција у Бриселу – EACEA.

 

4. Финансијска питања:

4.1. Колико се обично средстава уплаћује унапред, а колико по завршетку пројекта?

У року од 30 дана од потписивања уговора о финансирању корисник средстава добија (најчешће) префинансирање у висини од 80% од одобреног буџета пројекта. Преосталих 20% кориснику средстава се додељује у року од 60 дана од датума када је Извршна агенција примила завршни извештај пројекта.

4.2. Шта све обухвата ставка путни трошкови?

Путни трошкови могу обухватати путне трошкове састанака између партнера на пројекту, који су у вези са имплементацијом и координацијом пројекта, као и конференције или омладинског догађаја великих размера. Такође, у оквиру буџета активности мобилности путни трошкови представљају допринос трошковима транспорта учесника (укључујући и особе у пратњи) од њиховог места боравка до места одржавања активности и назад. Поред тога, могу бити покривени и трошкови за добијање визе и трошкови повезани са добијањем визе или боравишне дозволе, али се ови трошкови морају навести у буџетској категорији Exceptional Costs.

4.3. Како се буџетирају трошкови ангажмана тренера или фацилитатора у активностима мобилности омладинских радника (тренинзи)?

Не постоји посебна буџетска категорија за рад тренера и фацилитатора, већ се ови трошкови покривају из категорије Organisational Costs.

 

 

 

Последње модификовано: октобар 1, 2018Публикације: