Примери подржаних пројеката

На следећем линку можете погледати примере неких од пројеката који су били подржани и реализовани под окриљем Програма „Млади у акцији“. Треба имати у виду да је овај Програм завршен 2013.г; наведене примере подржаних пројеката, стога, треба узети само као оријентир: http://www.mladiuakciji.rs/primeri_projekata.php.

Примере пројеката подржаних у оквиру КА2. Програма „Еразмус+: Млади у акцији“ можете пронаћи на линку Резултати конкурса.

Последње модификовано: децембар 16, 2015Публикације: