Pronalaženje partnerskih organizacija

Ukoliko želite da uspostavite kontakte sa organizacijama i institucijama, pošaljete volontera na volonterske aktivnosti (bivši EVS/Volonterski projekti, sada moguće samo kao aktivnost unutar KA2 Izgradnje kapaciteta) ili pronađete partnersku organizaciju koja vam nedostaje da zaokružite konzorcijum u projektu koji razvijate, možete koristiti sledeće resurse:

Poslednje modifikovano: oktobar 24, 2018Publikacije: