Pronalaženje partnerskih organizacija

Ukoliko želite da uspostavite kontakte sa organizacijama i institucijama, pošaljete volontera na volonterske aktivnosti (bivši EVS) ili pronađete partnersku organizaciju koja vam nedostaje da zaokružite konzorcijum u projektu koji razvijate, možete koristiti sledeće resurse:

Poslednje modifikovano: januar 9, 2018Publikacije: