Конкурисање у 4 корака

Све организације и институције из Србије које планирају да пошаљу предлог пројекта, морају следити прописану процедуру. Од 2019. године, актери из Србије могу да буду подносиоци и партнери на пројектима у оквиру Кључне активности 1 – Мобилност младих и омладинских радникаКључне активности 2 – Стратешка партнерства у области младих, Као и Кључне активности 3 – Пројекти дијалога младих. Предлози ових пројеката се подносе Фондацији Темпус.

Поред тога, за организације и институције из Србије у оквиру КА2 отворена је и подакција Изградња капацитета у области рада са младима – програмска и буџетска линија намењена за сарадњу са ACPALA земљама. Предлози ових пројеката се шаљу у Брисел, и то Извршној агенцији Европске комисије (EACEA).

Критеријуми за подносиоце пројеката су посебни за сваку подакцију. За сваку од наведених акција/подакција потребно је консултовати текст Еразмус+ програмског водича.

КОНКУРИСАЊЕ У 4 КОРАКА:

КОРАК 1. Регистровање на Порталу за учеснике (URF портал и PIC број)

Све организације, институције и неформалне групе младих које желе да поднесу предлог пројекта или да буду партнери на пројекту морају се регистровати и унети своје основне правне и финансијске податке на Порталу за учеснике EACEA (организације које су се већ раније регистровале, не треба поново то да чине). Кораци регистрације се налазе на овом линку.

Кораци регистрације се налазе на овом линку.

КОРАК 2. Провера усаглашености пројектне идеје са критеријумима програма

Пре него што поднесу предлог пројекта, организације треба да провере да ли је он усаглашен са следећим критеријумима програма:

  • прихватљивост пројекта – која се углавном односи на тип пројекта, врсту активности, циљну групу, итд. Да би био узет у даље разматрање, предлог пројекта мора испунити све критеријуме прихватљивости; уколико већ у фази подношења пројекта не испуњава неки од њих, одмах ће бити одбачен.

Специфични критеријуми прихватљивости пројеката за сваку од акција и подакција су детаљно предочени у тексту Еразмус+ програмског водича.

  • критеријуми за искључивање – финансијска правна акта ЕУ прецизно прописују ситуације када подносиоци пројекта не могу конкурисати за финансијску подршку пројектима у оквиру програма Еразмус+ (нпр. у ситуацијама банкрота, активних судских спорова, сукоба интереса, постојања доказане кривице за тешко кршење професионалне етике, итд.);
  • критеријуми за селекцију – провера финансијских и оперативних капацитета организације/институције, како би успешно – у свим фазама – имплементирала предложени пројекат;
  • критеријуми за доделу бесповратних наменских финансијских средстава – односе се на процену квалитета пројектног предлога. У оквирима расположивог буџета за сваку од акција и подакција грантови ће бити додељени оним пројектима који највише буду задовољили ове квалитативне критеријуме.

Специфични квалитативни критеријуми за сваку од акција и подакција су детаљно предочени у тексту Еразмус+ програмског водича.

КОРАК 3. Провера услова додељивања финансијских средстава

Ова провера се односи на одреднице попут типа бесповратних наменских средстава, услова суфинансирања пројекта, дозвољених и недозвољених пројектних трошкова, и др. Актери из Србије би у овој фази требало да провере са Фондацијом Темпус колико средстава је издвојено за одређену врсту пројеката, јер су средства ограничена.

КОРАК 4. Попуњавање и подношење пројектне пријаве

Како би се пријавили за доделу финансијских средстава у оквиру програма Еразмус+, подносиоци предлога пројекта морају поднети у одговарајућем формату и на посебним формуларима (у електронској форми) прописаним и доступним на сајтовима Европске комисије, Фондације Темпус и Извршне агенције.

Детаљније информације о поступку пријављивања, евалуације пројектних предлога, додели бесповратних наменских средстава и др. могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Последње модификовано: November 8, 2019Публикације: