Arhiva konkursa

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2017. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor za Zapadni Balkan

Drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2016. godinu

Prvi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2016. godinu

Drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2015. godinu

Prvi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2015. godinu

Poslednje modifikovano: avgust 28, 2017Publikacije: