Civilno društvo

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

U prethodnom periodu, organizacije civilnog društva su mogle da učestvuju u Erazmus+ programu, isključivo u svojstvu partnera. U skladu sa povećanjem mogućnosti za učešće Srbije u Erazmus+ programu povećavaju se kako broj vrsta projekata tako i uloge ovih organizacija u projektima. Naime, u okviru mnogih vrsta projekata organizacije civilnog društva sada mogu da postanu koordinatori.

Vrsta projekata Uloga organizacije civilnog društva iz Srbije Rok za konkurisanje Kome se podnosi prijava
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Koordinator, partner 12. februar,
30. april,
1. oktobar 2019.
Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Mobilnost u opštem obrazovanju (škole i predškolske ustanove) Partner 12. februar 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator, partner 12. februar 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka Koordinator, partner Ažurirano – 26. mart 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja Koordinator, partner Ažurirano – 26. mart 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator, partner Ažurirano – 26. mart 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti mladih Koordinator, partner 12. februar,
30. april,
1. oktobar 2019.
Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama

 

Savezi sektorskih veština Koordinator, partner 28 februar 2019. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih Koordinator, partner 24. januar 2019. Izvršnoj agenciji – EACEA
Mobilnost u oblasti visokog obrazovanja Partner 12. februar 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju Partner 7. februar 2019. Izvršnoj agenciji – EACEA
Savezi znanja Koordinator, partner 28 februar 2019. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strateška partnerstva u visokom obrazovanju Koordinator, partner Ažurirano – 26. mart 2019.  Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja Koordinator, partner Ažurirano – 26. mart 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti mladih Koordinator, partner 12. februar,
30. april,
1. oktobar 2019.
Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka Koordinator, partner 1. februar, 26.april i 4. oktobar 2019. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Žan Mone potprogram Koordinator, Partner* 22. februar 2019 Izvršnoj agenciji – EACEA

*Nevladine organizacije iz Srbije mogu da učestvuju samo u Žane Mone mrežama i podršci asocijacijama, ali ne i u ostalim Žane Mone akcijama.

Poslednje modifikovano: mart 29, 2019Publikacije: