Civilno društvo

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

U prethodnom periodu, organizacije civilnog društva su mogle da učestvuju u Erazmus+ programu, isključivo u svojstvu partnera. Od konkursnog roka za 2019. godinu, organizacije civilnog društva sada mogu biti i koordinatori u pojedinim projektima.

Vrsta projekata Uloga organizacije civilnog društva iz Srbije Rok za konkurisanje Kome se podnosi prijava
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Koordinator, partner 5. februar*,
30. april*,
1. oktobar 2020*.
Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Mobilnost u opštem obrazovanju (škole i predškolske ustanove) Partner 05. februar 2020*. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator, partner 05. februar 2020*. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka Koordinator, partner 24. mart 2020*. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator, partner 24. mart 2020*. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti mladih Koordinator, partner 05. februar*,
30. april*,
1. oktobar 2020*.
Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama

 

Savezi sektorskih veština Koordinator, partner 26 februar 2020***. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih Koordinator, partner 05. februar 2020.*** Izvršnoj agenciji – EACEA
Mobilnost u oblasti visokog obrazovanja Partner 05. februar 2020.* Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju Partner 05. februar 2020.*** Izvršnoj agenciji – EACEA
Savezi znanja Koordinator, partner 26 februar 2020***. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strateška partnerstva u visokom obrazovanju Koordinator, partner 24. mart 2020*.  Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja Koordinator, partner 24. mart 2020. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti mladih Koordinator, partner 05. februar*,
30. april*,
1. oktobar 2020*.
Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Projekti dijaloga mladih Koordinator, partner 05. februar*, 30.april* i 1. oktobar 2020*. Fondacija Tempus/NA u programskim zemljama
Žan Mone potprogram Koordinator, Partner** 20. februar 2020*** Izvršnoj agenciji – EACEA

*Do 12 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

** Nevladine organizacije iz Srbije mogu da učestvuju samo u Žane Mone mrežama i podršci asocijacijama, ali ne i u ostalim Žane Mone akcijama.

***  Do 17 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Napomena: Rezultati konkursa za Erazmus+ projekte očekuju se tokom jula 2020. godine. 

 

Poslednje modifikovano: November 28, 2019Publikacije: