Corrigendum/izmena i dopuna Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu

Fondacija Tempus objavljuje Corrigendum Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Corrigendum se odnosi isključivo na projekte:

• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Shodno Corrigendum-u, u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu, predviđeno je da finansirani projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka moraju da započnu sprovođenje aktivnosti u periodu od 1.09. do 31.10. 2017. godine.

Svi koji podnose projekte KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka  u konkursnom roku 2017. u obavezi su da u projektnoj prijavi odaberu za datum početka projekata datum koji odgovara navedenom u Corrigendum-u .

  • Corrigendum Nacionalnog poziva za 2017
  • Aneks 1 _corrigendum
  • Aneks 2 dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2017; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Prijavne formulare i tehničko uputstvo za popunjavanje projekata KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, možete preuzeti u nastavku:

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training

E+Technical guidelines for completing application e-Forms

*Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA KA2 PROJEKTE STRATEŠKIH PARTNERSTAVA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBUKE

Institucije koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama zainteresovane za KA2 projekte strateških partnerstava pored prijavnog formulara moraju poslati i dodatnu dokumentaciju u vidu ugovora sa partnerima (Mandate) i pregleda aktivnosti (Gantt Chart). Model dokumenta ugovora sa partnerima (Mandate) je važeći, bez obzira na datum koji stoji u zaglavlju (januar 2015. godine).

Mandat za učešće partnera na projektu

Gantogram za opis aktivnosti projekta

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erazmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.