Erazmus+ formulari

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni online formulari za sledeće vrste projekata:

  • Projekti mobilnosti za škole i predškolske ustanove (KA101)
  • Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke (KA102)
  • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemalja ((KA103)
  • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih ipartnerskih zemalja (KA107)
  • Projekti mobilnosti za oblast odraslih (KA104)
  • Projekti mobilnosti za oblast mladih (KA105)
  • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja (KA108)
  • Projekti mobilnosti za srtučno obrazovanje i obuke uz povelju za mobilnost u stručno obrazovanju (KA116)
  • Projekti dijaloga mladih (KA347)

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Napomena:

Preporučujemo vam pri preuzimanju propratne dokumentacije (Declaration of Honour, PDF verziju dokumenta iTimetable Template), u odeljku formulara Annexes, koristite Firefox i Edge (Internet Explorer) internet pregledače.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedeni tip projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Opšteg poziva za 2020. godinu.