Info dani, radionice, vebinari i tutorijali

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

Fondacija Tempus je zadužena za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih. U sklopu promocije Erazmus+ programa, Fondacija Tempus tokom godine organizuje razne događaje, među kojima su:

1. Info dani

2. Radionice

3. Vebinari

4. Tutorijali

INFO DANI

Info dani se organizuju u cilju informisanja svih zainteresovanih institucija i pojedinaca u oblasti obrazovanja i mladih o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+ i usklađeni su sa objavom godišnjeg opšteg i Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte. Pozivi za predloge projekata se po pravilu objavljuju u oktobru i novembru, kada se organizuju i Info dani i to u Beogradu i gradovima širom Srbije. Učešće na Info danima je besplatno, a potrebno je jedino popuniti registracioni formular.

Info dani 2017

Fondacija Tempus je u oktobru i novembru 2017. godine organizovala tri Erazmus+ info dana za konkursni rok 2018. godine.

– Tri Erazmus+ informativna dana u Beogradu

– Pet Erazmus+ informativnih dana u Srbiji: Novi Sad, Niš, Pirot, Novi Pazar, i Kragujevac

Prezentacije sa Info dana

Video snimak Info dana

RADIONICE

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja i mladih, Fondacija Tempus organizuje radionice za pisanje i podnošenje projekata.

Radionice su namenjene visokoškolskim institucijama, kao i predškolskim ustanovama, školama, institucijama za obrazovanje odraslih i mladima i to za projekte u Ključnim aktivnostima 1 i 2 (KA1 i KA2).

Fondacija Tempus je do sada organizovala 11 radionica za pisanje projekata u nekoliko gradova Srbije za različite vrste projekata u okviru KA1 i KA2.

Škole – Radionica – Budžet za KA1 projekte mobilnosti

Škole – Radionica – KA1 projekti mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih – prijavni formular

Škole – Radionica – KA1 projekti mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Visokoškolske ustanove – Uvod – svrha projekata izgradnje kapaciteta, osvrt na minimum partnerstva, tipove projekata i prioriteti konkursnog roka 2017.

Visokoškolske ustanove – Delovi LFM-a

Visokoškolske ustanove – Indikatori napredovanja projekta

Tokom januara i februara 2018. godine biće organizovane KA2 radionice za sektor mladih kao i opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, dok će za oblast visokog obrazovanja biti organizovane KA2 radionice posvećene razradi opisa projekta i budžeta projekta za projekte izgradnje kapaciteta, kao i za KA2 projekte strateških partnerstava u visokom obrazovanju. Pozivi za prijavljivanje za ove radionice biće naknadno objavljeni.

VEBINARI

Fondacija Tempus organizuje vebinare – internet seminare – kao jednu od korisnih alatki za unapređenje znanja i veština, takoreći ”od kuće”, jer je za učešće u njima potrebno samo da korisnik izdvoji vreme i da ima stabilnu internet vezu. Vebinari pokrivaju različite teme – od opštih informacija o mogućnostima za pojedince i institucije u sistemu obrazovanja i oblasti rada sa mladima, do specifičnih tema vezanih za određene delove programa ili vrste projekata.

TUTORIJALI

U cilju što boljeg informisanja svih zainteresovanih za Erazmus+ program, Fondacija Tempus je napravila i video uputstva – tutorijale za pojedine aktivnosti u procesu prijavljivanja projekata.

PIC broj – prvi korak ka Erazmus+ projektima

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za škole

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za obrazovanje odraslih

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za stručno usavršavanje i obuke

Arhiva vezana za prošle konkursne rokove:

Poslednje modifikovano: jun 15, 2018Publikacije: