Prezentacije sa Info dana i radionica za konkursni rok za 2019. godinu

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

MOGUĆNOSTI ZA VISOKO OBRAZOVANJE:

Prezentacije sa informativnih dana:

Srbija u programu Erazmus +

Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

Žan Mone program

Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus Mundus zajednički master programi – Martina Fridrih

Savezi znanja

CEEPUS program


Prezentacije sa radionica:

Radionice će biti održane tokom novembra.

 

MOGUĆNOSTI ZA ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE, STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Prezentacije sa Informativnih dana

Srbija u programu Erazmus +

KA1 Projekti mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja

KA2 Projekti strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja

Projekti mobilnosti (KA1), strateških partnerstava (KA2) i Saveza sektorskih veština (KA2) u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Projekti mobilnosti (KA1) i strateških partnerstava (KA2) u oblasti obrazovanja odraslih

 

Prezentacije sa radionica:

Radionice će biti održane tokom novembra

 

MOGUĆNOSTI ZA MLADE:

Prezentacije sa Informativnih dana:

Srbija u programu Erazmus+

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Erazmus+Mladi u akciji

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Evropska inicijativa za solidarnost


Prezentacije sa radionica:

Radionice će biti održane tokom novembra

 

MOGUĆNOSTI ZA SPORT:

Prezentacije sa Informativnih dana:

Erazmus+ projekti u oblasti sporta