Prezentacije sa Info dana i radionica za konkursni rok za 2019. godinu

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

MOGUĆNOSTI ZA VISOKO OBRAZOVANJE:

Prezentacije sa informativnih dana:

Srbija u programu Erazmus +

Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

Žan Mone program

Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus Mundus zajednički master programi – Martina Fridrih

Savezi znanja

CEEPUS program


Prezentacije sa radionica:

Radionice za KA1 projekte mobilnosti (04.12.2018.)

Mogućnosti za VŠU iz Srbije u konkursnom roku za 2019. godinu

Monitoring Erazmus povelje za visoko obrazovanje

Sličnosti i razlike projekata mobilnosti u visokom obrazovanju (KA103 i KA107)

Finansiranje projekata mobilnosti

Popunjavanje formulara za KA103 projekte

Kriterijumi selekcije i specifičnosti KA107 projekata

Popunjavanje formulara za KA107 projekte

 

Radionica za pripremu Erazmus povelje za visoko obrazovanje (20.12.2018.):

Osnovne informacije o Erazmus povelji za visoko obrazovanje

Proces pripreme prijave i selekcija

Priprema prijavnog formulara za Erazmus povelju

Application for EU charter, challenges and results for HEIs

 

Radionica za pripremu projekata Srateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja  (08.02.2019.):

Uslovi konkursa za projekte Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja za 2019. godinu

Prioriteti i primeri projekata

Finansiranje aktivnosti u okviru projekata Strateških partnerstava

 

MOGUĆNOSTI ZA ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE, STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Prezentacije sa Informativnih dana

Srbija u programu Erazmus +

KA1 Projekti mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja

KA2 Projekti strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja

Projekti mobilnosti (KA1), strateških partnerstava (KA2) i Saveza sektorskih veština (KA2) u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Projekti mobilnosti (KA1) i strateških partnerstava (KA2) u oblasti obrazovanja odraslih

 

Prezentacije sa radionica:

Radionica za pisanje KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti opšteg i stručnog obrazovanja i obuka

Osnovni pojmovi u KA2 projektima

Opšte informacije i prioriteti KA2 projekata

Tipovi KA2 projekata strateških partnerstava

Pravila finansiranja

Projektna akademija 

Razlika između tipova strateških partnerstava – inovacija i razmene dobrih praksi

Prioriteti KA2 strateških partnerstava

Primeri uspešno sprovedenih KA2 projekata strateških partnerstava

Predstavljanje ključnih pojmova u pisanju projektne prijave

Pravila finansiranja

Povezivanje projektne ideje sa prioritetom

Kriterijumi za odabir projekata

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Delovi formulara PMI TPM

Delovi formulara: Opis, priprema, IO, ME, LTT

Delovi formulara Follow up

Kriterijumi uticaj i diseminacija

 

MOGUĆNOSTI ZA MLADE:

Prezentacije sa Informativnih dana:

Srbija u programu Erazmus+

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Erazmus+Mladi u akciji

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Evropska inicijativa za solidarnost


Prezentacije sa radionica:

Radionice će biti održane tokom novembra

 

MOGUĆNOSTI ZA SPORT:

Prezentacije sa Informativnih dana:

Erazmus+ projekti u oblasti sporta