Prezentacije sa Info dana i radionica

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus


MOGUĆNOSTI ZA VISOKO OBRAZOVANJE
:

Prezentacije sa informativnih dana 2019.

Položaj Republike Srbije u programu Erazmus+

Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju

Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

CEEPUS program

Savezi sektorskih veština

Erazmus Mundus zajednički master programi

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Žan Mone aktivnosti

Savezi znanja

Evropski univerziteti

 

Radionica za pripremu KA203 projekata Strateških partnerstava u visokom obrazovanju:

Opšti okvir, formalni uslovi, prioriteti i primeri aktivnosti KA203

Finansiranje KA203 projekata

Kriterijumi selekcije KA203 projekata

 

Radionica za pripremu KA1 projekata mobilnosti u visokom obrazovanju:

Sličnosti i razlike između projekata mobilnosti KA103 i KA107

Finansiranje projekata mobilnosti

Popunjavanje formulara za KA103 projekte

Kriterijumi selekcije i specifičnosti KA107 projekata

Popunjavanje formulara za KA107 projekte

 

Radionica za pripremu Erazmus povelje za visoko obrazovanje

Osnovne informacije o Erazmus povelji

Proces pripreme ECHE povelje i selekcija

Priprema prijemnog formulara za ECHE

 

 

MOGUĆNOSTI ZA ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE, STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Prezentacije sa Informativnih dana 2019.

Položaj Republike Srbije u programu Erazmus+

KA1 projekti mobilnosti i KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti škola, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

 

Prezentacije sa radionica:

Opšte informacije o KA2 projektima strateških partnerstava

Pravila finansiranja

Ključni pojmovi u projektnom ciklusu

 

MOGUĆNOSTI ZA MLADE:

Prezentacije sa Informativnih dana 2019.

Položaj Republike Srbije u programu Erazmus+

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Erazmus+Mladi u akciji


Prezentacije sa radionica:

Prezentacije sa radionice za pripremu KA2 projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih za konkursni rok 2020. godine.

Uvod Erazmus+ KA2 strateška partnerstva u oblasti mladih – 2020.

Ocenjivanje projektne ideje – KA2 Strateška partnerstva

 

Prezentacije sa radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika za konkursni rok 2020. godine.

Uvod Erazmus+ Mladi u akciji – 2020.

Evropska inicijativa za solidarnost – 2020.

Šta nakon KA1 radionice u oblasti mladih – 2020.

 

MOGUĆNOSTI ZA SPORT:

Prezentacije sa Informativnih dana 2019.

Položaj Republike Srbije u programu Erazmus+

Erazmus+ projekti u oblasti sporta