Prezentacije sa Info dana i radionica za konkursni rok za 2018. godinu

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

MOGUĆNOSTI ZA VISOKO OBRAZOVANJE:

Prezentacije sa informativnih dana

Srbija u programu Erazmus +

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

Žan Mone program

Međunarodna kreditna mobilnost u visokom obrazovanju

Erazmus Mundus zajednički master programi

CEEPUS program

Prezentacije sa radionica

Radionice za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju:

Uvod – svrha projekata izgradnje kapaciteta, osvrt na minimum partnerstva, tipove projekata i prioriteti konkursnog roka

Delovi LFM-a

Indikatori napredovanja projekta

Detaljan opis projekta

Fokus na izradi budžeta

Radionice za projekte strateških partnerstava u oblasti visokogo obrazovanja u okviru Nacionalnog poziva:

Finansiranje aktivnosti u okviru projekata strateških partnerstava

Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

Prioriteti i primeri projekata strateških partnerstava

MOGUĆNOSTI ZA ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE, STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Srbija u programu Erazmus +

MPNTR – Prioriteti projekata strateških partnerstava u oblasti obrazovanja i vaspitanja

KA1 projekti mobilnosti za škole

KA1 i KA2 projekti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA1 projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih

Ka2 projekti strateških partnerstava za škole

Radionica – Budžet za KA1 projekte mobilnosti

Radionica – KA1 projekti mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih – prijavni formular

Radionica – KA1 projekti mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Radionica – KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja

Radionica – KA2 projekti strateških partnerstava – prijavni formular

Radionica – KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Radionica – KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih


PREZENTACIJE SA ERAZMUS+ INFORMATIVNIH DANA U SRBIJI:

Srbija u programu Erazmus+ poziv 2018

MPNTR – Prioriteti projekata strateških partnerstava u oblasti obrazovanja i vaspitanja

KA1 projekti mobilnosti za opšte stručno i obrazovanje odraslih 

KA2 projekti strateških partnerstava za opšte stručno i obrazovanje odraslih

Mogućnosti za visoko obrazovanje