Prezentacije sa Info dana i radionica 2016

MOGUĆOSTI ZA VISOKO OBRAZOVANJE:

Srbija u programu Erazmus+ 

Kreditna mobilnost

Žan Mone

Zajednički master programi

CEEPUS

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Indikatori napredovanja programa

Okvir logičke matrice

 

MOGUĆNOSTI ZA ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE, STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

KA1 projekti mobilnosti za škole

KA1 projekti mobilnosti za odrasle

KA1 projekti mobilnosti za VET

KA2 strateška partnerstva VET

KA1 radionice

KA1 prijavni formular

Budžet za KA1 projekte mobilnosti

KA2 Formalni uslovi konkursa

KA2 prijava

KA2 strateška partnerstva VET

KA2 strateška partnerstva VET – radni paketi

Prioriteti KA2 projekata strateških partnerstava za VET

 

 

MOGUĆNOSTI ZA MLADE

Podrška mobilnosti mladih

Erazmus+: Mladi u akciji

Opšti pregled programa Erazmus+

Predstavljanje mogućnosti u okviru KA1 i KA2

Evropski volonterski servis

Trening za pripremu projekata mobilnosti za mlade

 

Poslednje modifikovano: February 23, 2017Publikacije: