Могућности за доносиоце одлука

Важно обавештење о активностима Фондације Темпус

 

Министарства и локалне самоуправе су изузетно важан партнер у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+.

Врста пројекта Улога институције
Савези знања партнер (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност пројекту)
Савези секторских вештина
Стратешка партнерства
Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању партнер (поједине врсте пројеката које су структурног карактера не могу да се спроводе без учешћа Министартсва просвете, науке и технолошког развоја)

Последње модификовано: јун 15, 2018Публикације: