Mogućnosti za donosioce odluka

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

Ministarstva i lokalne samouprave su izuzetno važan partner u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+.

Vrsta projekta Uloga institucije
Savezi znanja partner
Savezi sektorskih veština
Strateška partnerstva
Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju partner

Poslednje modifikovano: decembar 12, 2018Publikacije: