Опште информације

Важно обавештење о активностима Фондације Темпус

 

Могућности за школе, предшколске установе и област стручног образовања и обука

У програму Еразмус+ земље су подељене на програмске земље (земље Европске уније; Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска) и партнерске (земље које се налазе у суседству Европске уније, међу њима је и Србија, али и све друге земље света). Ниво учешћа и конкретне акције које су доступне институцијама неке земље зависе од статуса те земље у оквиру програма Еразмус+.

С обзиром на то да је Република Србија започела припремне мере за пуноправно учешће у програму Еразмус+, још неко време ће бити у статусу партнерске земље, али од конкурсног рока за 2018. годину, који је објављен у новембру 2017. године, за школе, предшколске установе и област стручног образовања биће омогућено ограничено учешће у пројектима Кључне активности 1 (КА1) и пројеката Кључне активности 2 (КА2). Пријаве за ове пројекте заинтересовани ће подносити Фондацији Темпус.

У наставку можете погледати преглед врста пројеката у којима могу да учествују школе, предшколске установе, организације активне у области стручног образовања и обука и образовања одраслих.

КА1 – Пројекти мобилности

КА2 – Стратешка партнерства

Пројекти за које се конкурише код Извршне агенције Европске комисије


КА1 – Пројекти мобилности

Програм Еразмус+ омогућава организацијама активним у области образовања да добију подршку у спровођењу пројеката који промовишу различите врсте мобилности. Неки од главних циљева ових пројеката су подршка професионалном развоју запослених у области образовања, побољшање знања страних језика учесника, подизање свести и разумевања других култура и земаља, повећање капацитета установа и организација активних у области образовања, као и јачање везе између формалног и неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва.

Од конкурсног рока за 2018. годину, који је објављен у новембру 2017. године, основне школе, средње школе, предшколске установе, средње стручне школе и организације из области стручног образовања и обука моћи ће да учествују у пројектима мобилности који су део Кључне активности 1 (КА1) програма Еразмус+.

Више о могућностима учешћа школа и предшколских установа у овом делу програма Еразмус+ можете погледати овде.

Више о могућностима учешћа средњих стручних школа и организација из области стручног образовања и обука у овом делу програма Еразмус+ можете погледати овде.

Важна напомена: Списак врста институција које задовољавају основни формални предуслов да конкуришу за Еразмус+ КА1 – 101 пројекте мобилност за област општег образовања, почев од конкурсног рока 2018. године, можете погледати овде.

КА 2 – Стратешка партнерства

Циљ Стратешких партнерстава је да подрже развој, размену и примену иновативних пракси и спровођење заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу.

Од конкурсног рока за 2018. годину, који је објављен у новембру 2017. године, школе, предшколске установе, средње стручне школе и организације из области стручног образовања и обука моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава, који су део Кључне активности 2 (КА2) програма Еразмус+.

Више о могућностима учешћа школа и предшколских установа у овом делу програма Еразмус+ можете погледати овде.

Више о могућностима учешћа средњих стручних школа и организација из области стручног образовања и обука у овом делу програма Еразмус+ можете погледати овде.

Такође, школе, предшколске установе, средње стручне школе и организације активне у области стручног образовања и обука могу да учествују као партнери у другим типовима пројеката Стратешких партнерстава који укључују и друге организације (не само школе), и то као партнери. Услов је да се докаже како њихово учешће представља додатну вредност за пројектну пријаву. Ове пријаве подносе организације из програмских земаља, а организације из наше државе имају улогу партнера.

Пројекти за које се конкурише код Извршне агенције Европске комисије

Школе, предшколске установе, средње стручне школе и организације активне у области стручног образовања и обука и даље могу да учествују у пројектима централизованих акција (за које се пријаве подносе Извршној агенцији), а које су биле доступне у претходним конкурсним роковима. Услови учешћа су исти као и у претходном периоду. Више о овој врсти пројеката можете погледати овде.

У наредном периоду Фондација Темпус организоваће информативне дане и радионице, о чему ћемо правовремено постављати обавештења.


Кораци за пријављивање


 

Последње модификовано: јун 15, 2018Публикације: