КА1 пројекти мобилности за школе и опште образовање

Основне информације о пројектима мобилности за школе и опште образовање можете погледати овде

Трајање

Пројекти мобилности трају до 12 месеци. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Једна активност у оквиру пројекта може да траје од 2 дана до 2 месеца, изузимајући време потребно за путовање.

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

Школе и предшколске установе из Србије ће моћи да учествују у пројектима мобилности (KA1 Mobility projects for school education staff) у својству подносиоца пројекта. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и, уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта, која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Током припремних мера пријаве за ову врсту пројеката установе из Републике Србије подносиће се Фондацији Темпус. У поређењу са програмским земљама за институције из Србије важиће одређена ограничења током новог конкурсног рока:

 • установе из Србије ће моћи да учествују у КА1 пројектима мобилности искључиво у статусу подносиоца пројектне пријаве;
 • установе из Србије неће моћи да учествују у КА1 пројектима мобилности као партнери установама из других земаља;
 • ученици неће моћи да буду учесници у пројектима мобилности;
 • пројекти мобилности биће искључиво одлазног карактера, што значи да ће учесници из Србије моћи да проведу период мобилности у партнерској установи у другој земљи, док долазна мобилност, тј. долазак учесника из других земаља на период мобилности у установе у Србији неће бити могућ;
 • време трајања пројекта мобилности ограничено је на 12 месеци;
 • буџет за ову врсту пројеката током новог конкурсног рока биће ограничен.

Коју улогу могу имати организације које учествују у пројекту мобилности

Организације које учествују у пројектима мобилности могу имати следеће улоге:

 • организација подносилац пријаве (applicant organisation) – установа из Србије одговорна за пријаву пројекта мобилности, потписивање и управљање уговором о додели бесповратних средстава и за извештавање. Ако је организација подносилац пријаве школа, она је такође и организација пошиљалац.
 • организација пошиљалац (sending organisation) – школа или предшколска установа из Србије одговорна за одабир учесника мобилности и њихово слање у иностранство;
 • организација прималац (receiving organisation) – школа или организација из програмске земље одговорна за примање учесника мобилности и за понуду и организацију програма активности. Организација пошиљалац заједно с учесницима мобилности и организација прималац требало би да унапред утврде циљеве и активности током периода мобилности и дефинишу права и обавезе сваке стране пре почетка активности. Посебна улога организације примаоца зависи од врсте активности и односа са организацијом пошиљаоцем. Организација прималац може бити:
 • за активности држања наставе – партнерска школа или предшколска установа из програмске земље у којој ће се одвијати активност;
 • за активности обука – партнерска школа или друга релевантна организација (државна или приватна организација активна на тржишту рада или у области образовања, обука и младих).

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности спадају у три категорије: релевантност пројекта; квалитет пројекта и имплементација; утицај пројекта и дисеминација.
У оквиру категорије релевантност пројекта посматра се:

 • релевантност пројекта према циљевима Акције и према потребама и циљевима организација и особа које учествују, како је наведено у Европском развојном плану;
 • у којој мери је предлог погодан за добијање квалитетних исхода учења учесника и јачање капацитета и међународног делокруга организација које учествују.

У оквиру категорије квалитет пројекта и имплементација процењује се:

 • јасноћа, комплетност и квалитет свих фаза предлога пројекта (припрема, спровођење активности и праћење);
 • склад између циљева пројекта и предложених активности;
 • квалитет Европског развојног плана организације;
 • адекватност мера за избор и укључивање учесника пројектних активности;
 • квалитет практичних аранжмана, управљања и модалитета подршке;
 • квалитет припреме која је пружена учесницима;
 • квалитет поступака за признавање и вредновање исхода учења учесника

У оквиру категорије утицај и дисеминација посматра се:

 • квалитет мера за вредновање резултата пројекта;
 • потенцијални утицај пројекта на појединачне учеснике и на организације које учествују током и након трајања пројекта, као и утицај изван организација и појединаца који директно учествују у пројекту (на локалном, регионалном, националном и/или европском нивоу);
 • адекватност и квалитет мера усмерених на ширење резултата пројекта унутар и изван организација које учествују

Школе и предшколске установе из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус. Национални позив за КА1 пројекте мобилности расписан је у новембру 2017. године, док је рок за пријаву 1. фебруар 2018. године у подне. Формулари за пријаву пројеката се преузимају са сајта Фондације Темпус.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт:

Фондација Темпус
Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих
Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Beograd, Srbija
Tel/faks: 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

 

 

Линкови ка релевантним сајтовима:

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Линк за добијање PIC броја

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Техничка упутства за попуњавање пријавног формулара

Еразмус+ програмски водич за 2018. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија