Образовање одраслих

Важно обавештење о активностима Фондације Темпус

Могућности за организације активне у области образовања одраслих

Република Србија од 2019. године има статус програмске земље у оквиру програма Еразмус+, што корисницима из Србије омогућава пуноправно учешће у свим деловима програма и врстама пројеката. Могућности за актере из Србије дефинисане су Општим позивом за подношење пријава Еразмус+ пројеката за 2020. годину и Еразмус+ програмским водичем за 2020. годину.

Осим Србије, у Еразмус+ програмске земље спадају све земље Европске уније, Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска. 

Поједини делови програма отворени су за учеснике из тзв.  партнерских земаља, што су првенствено земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све остале земље света.

Припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+ започете су 2016. године и оквиру њих су спроведена два Национална позива за подношење предлога Еразмус+ пројеката (за 2017. и 2018. годину). Предлози ових пројеката су се подносили  Фондацији Темпус. У оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину,  актери из Србије имали су могућност ограниченог учешћа у пројектима  КА1 Мобилности у области образовања одраслих, као и  у КА2 Стратешким партнерствима у области образовања одраслих, док је од Позива за 2019. годину, Србија пуноправна учесница програма.

У наставку можете погледати преглед врста пројеката у којима могу да учествују организације активне у области образовања одраслих.


КА1 – Пројекти мобилности

Програм Еразмус+ омогућава организацијама активним у области образовања да добију подршку у спровођењу пројеката који промовишу различите врсте мобилности. Неки од главних циљева ових пројеката су подршка професионалном развоју запослених у области образовања, побољшање знања страних језика учесника, подизање свести и разумевања других култура и земаља, повећање капацитета установа и организација активних у области образовања, као и јачање везе између формалног и неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва.

У конкурсном року за 2020. годину, објављеном у новембру 2019. године, организације активне у области образовања одраслих моћи ће да учествују у пројектима мобилности који су део Кључне активности 1 (КА1) програма Еразмус+.

Детаљне информације о КА1 пројектима мобилности у области образовања одраслих можете погледати ОВДЕ.


КА2 – Стратешка партнерства

Циљ Стратешких партнерстава је да подрже развој, размену и примену иновативних пракси и спровођење заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу.

У конкурсном року за 2020. годину, објављеном у новембру 2019. године, организације активне у области образовања одраслих моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава, који су део Кључне активности 2 (КА2) програма Еразмус+.

Више о могућностима учешћа организација активних у области образовања одраслих у овом делу програма Еразмус+ можете погледати овде.

Такође, организације активне у области образовања одраслих могу да учествују као партнери у другим типовима пројеката Стратешких партнерстава који укључују и друге организације (не само школе), и то као партнери. Ове пријаве подносе организације из програмских земаља, а организације из наше државе имају улогу партнера.


Пројекти за које се конкурише код Извршне агенције Европске комисије

Организације активне у области образовања одраслих и даље могу да учествују у пројектима централизованих акција (за које се пријаве подносе Извршној агенцији), а које су биле доступне у претходним конкурсним роковима. Услови учешћа су исти као и у претходном периоду.

 

 Напомена: Резултати конкурса за Еразмус+ пројекте очекују се током јула 2020. године. 

 

Кораци за пријављивање

Последње модификовано: November 28, 2019Публикације: