Obrazovanje odraslih

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

Mogućnosti za organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih

Republika Srbija od 2019. godine ima status programske zemlje u okviru programa Erazmus+, što korisnicima iz Srbije omogućava punopravno učešće u svim delovima programa i vrstama projekata. Mogućnosti za aktere iz Srbije definisane su Opštim pozivom za podnošenje prijava Erazmus+ projekata za 2020. godinu i Erazmus+ programskim vodičem za 2020. godinu.

Osim Srbije, u Erazmus+ programske zemlje spadaju sve zemlje Evropske unije, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska. 

Pojedini delovi programa otvoreni su za učesnike iz tzv.  partnerskih zemalja, što su prvenstveno zemlje koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, ali i sve ostale zemlje sveta.

Pripremne mere za punopravno učešće Republike Srbije u programu Erazmus+ započete su 2016. godine i okviru njih su sprovedena dva Nacionalna poziva za podnošenje predloga Erazmus+ projekata (za 2017. i 2018. godinu). Predlozi ovih projekata su se podnosili  Fondaciji Tempus. U okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu,  akteri iz Srbije imali su mogućnost ograničenog učešća u projektima  KA1 Mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih, kao i  u KA2 Strateškim partnerstvima u oblasti obrazovanja odraslih, dok je od Poziva za 2019. godinu, Srbija punopravna učesnica programa.

U nastavku možete pogledati pregled vrsta projekata u kojima mogu da učestvuju organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih.


KA1 – Projekti mobilnosti

Program Erazmus+ omogućava organizacijama aktivnim u oblasti obrazovanja da dobiju podršku u sprovođenju projekata koji promovišu različite vrste mobilnosti. Neki od glavnih ciljeva ovih projekata su podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u oblasti obrazovanja, poboljšanje znanja stranih jezika učesnika, podizanje svesti i razumevanja drugih kultura i zemalja, povećanje kapaciteta ustanova i organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja, kao i jačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva.

U konkursnom roku za 2020. godinu, objavljenom u novembru 2019. godine, organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih moći će da učestvuju u projektima mobilnosti koji su deo Ključne aktivnosti 1 (KA1) programa Erazmus+.

Detaljne informacije o KA1 projektima mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih možete pogledati OVDE.


KA2 – Strateška partnerstva

Cilj Strateških partnerstava je da podrže razvoj, razmenu i primenu inovativnih praksi i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, uzajamno učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou.

U konkursnom roku za 2020. godinu, objavljenom u novembru 2019. godine, organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih moći će da učestvuju u projektima Strateških partnerstava, koji su deo Ključne aktivnosti 2 (KA2) programa Erazmus+.

Više o mogućnostima učešća organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja odraslih u ovom delu programa Erazmus+ možete pogledati ovde.

Takođe, organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih mogu da učestvuju kao partneri u drugim tipovima projekata Strateških partnerstava koji uključuju i druge organizacije (ne samo škole), i to kao partneri. Ove prijave podnose organizacije iz programskih zemalja, a organizacije iz naše države imaju ulogu partnera.


Projekti za koje se konkuriše kod Izvršne agencije Evropske komisije

Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih i dalje mogu da učestvuju u projektima centralizovanih akcija (za koje se prijave podnose Izvršnoj agenciji), a koje su bile dostupne u prethodnim konkursnim rokovima. Uslovi učešća su isti kao i u prethodnom periodu.

 

 Napomena: Rezultati konkursa za Erazmus+ projekte očekuju se tokom jula 2020. godine. 

 

Koraci za prijavljivanje

Poslednje modifikovano: November 28, 2019Publikacije: