Opšti poziv za 2019. godinu

Evropska komisija objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2019. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Institucije iz Srbije će od ovog konkursnog roka po prvi put moći da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Ova mogućnost je dostupna, jer se očekuje da Republika Srbija učestvuje u konkursnom roku za 2019. godinu kao punopravna članica Erazmus+ programa.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2019. godinu.

S obzirom na ovu veliku promenu, bitno je naglasiti da od ovog roka više neće biti raspisivani Opšti i Nacionalni poziv, već će jednom godišnje biti objavljivan samo Opšti poziv za predloge projekata.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

 

Onlajn formulari za sve tipove Erazmus + projekata koji se podnose Fondaciji Tempus ili nacionalnim agencijama programskih zemalja, dostupni na sledećem linku, a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Za projekte koji se podnose Izvršnoj agenciji za projekte u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) Evropske komisije, formulari se preuzimaju sa sledećeg linka.

 

Sve javne i privatne, osnovne i srednje škole u Srbiji, škole za obrazovanje nacionalnih manjina, kao i druge škole bez obzira na to ko je njihov osnivač, a koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koje izvode opšte obrazovanje i vaspitanje prema Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju, treba posmatrati kao institucije koje zadovoljavaju osnovni formalni preduslov da konkurišu za vrstu projekata – Erazmus+ KA1 (101) i KA2 (229).

Konkretno, to su sledeće vrste škola:

Predškolska ustanova, osnovna škola, osnovna muzička škola, osnovna baletska škola, osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju, gimnazija, srednja stručna škola, srednja umetnička škola, mešovita škola (gimnaziji i srednja stručna ili umetnička škola), srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju, osnovna i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju  i invaliditetom, obrazovno-vaspitni centar kao ustanova u kojoj se osim osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ostvaruje i srednje obrazovanje i vaspitanje.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a tačne datume, gradove i registracione formulare možete pogledati na početnoj stranici sajta.

Osim toga, Fondacija pruža podršku za razvoj projektne ideje svima koji žele da učestvuju u Opštem pozivu za 2019. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez predhodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz predhodno zakazivanje.