Општи позив за 2020. годину

Општи позив за 2020. годину више није актуелан. Очекује се објављивање Општег позива за 2021 годину.


Напомена: Европска комисија објавила је други Corrigendum/измене и допуне Општег позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2020. годину.

Други Corrigendum се односи на додатни конкурс за стратешка партнерства у свим секторима унутар позива за 2020. годину због ситуације са пандемијом COVID 19 вируса.

У оквиру додатног конкурсног рока могуће је поднети два типа пројеката стратешких партнерстава:

  1. Партнерства за подршку у дигиталном образовању (Partnerships for Digital Education Readiness). Ови пројекти су отворени за секторе општег образовања, средњег стручног образовања и обука и високог образовања.
  2. Партнерства за подстицање креативности (Partnerships for Creativity). Ови пројекти су отворени за сектор младих, сектор општег образовања и образовања одраслих.

Пројектне пријаве се подносе до 29.10.2020. године, до 12 сати (СЕТ), а детаље можете погледати на веб страници Фондације Темпус. Текст Corrigendum-а можете погледати на сајту Европске комисије. 


Напомена: Европска комисија објавила је Corrigendum/измене и допуне Општег позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2020. годину.

Corrigendum се односи на:

  • Учешће Велике Британије и Северне Ирске у програму Еразмус+ у позиву 2020
  • Приоритете за стратешка партнерства у сектору образовања одраслих у позиву 2020.

Текст коригендума можете пронаћи на следећој веб страни.


 

Извршнa агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA) објавила је нови Еразмус+ Општи позив за предлоге пројеката за 2020. годину у којем се налазе рокови за све појединачне компоненте програма.

Институције из Србије могу пуноправно да учествују у свим деловима Еразмус+ програма, као координатори или партнери. Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној верзији Еразмус+ Програмског водича за 2020. годину.

Преглед свих врста пројеката у којима Србија може да учествује, као и рокова у оквиру овог Конкурса, можете погледати на нашој страници Календар рокова.

Снимак Еразмус+ Информативног дана у Београду, можете погледати на нашем You Tube каналу.

Фондација Темпус пружа континуирану подршку свима који су заинтересовани за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма. У склопу подршке, Фондација сваке године организује бесплатне радионице за писање Еразмус+ пројеката у Београду и другим градовима Србије, а тачне датуме, градове и регистрационе формуларе објавићемо ускоро.

Осим тога, Фондација пружа подршку за развој пројектне идеје свима који желе да учествују у Општем позиву за 2020. годину. Заинтересовани могу посетити Информативни центар Фондације Темпус на Теразијама 39 (I спрат), сваког радног дана 10-18 часова без претходне најаве или канцеларију у улици Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке), уз претходно заказивање.

Онлајн формулари за све типове Еразмус + пројеката који се подносе Фондацији Темпус или националним агенцијама програмских земаља можете погледати ОВДЕ, а за приступ је неопходно да имате ЕU login налог.

Оквирна средства предвиђена за област младих у Србији за 2020. можете пронаћи овде.

За пројекте који се подносе Извршној агенцији за пројекте у области образовања, културе и медија (EACEA) Европске комисије, формулари ће бити доступни ускоро.

Све јавне и приватне, основне и средње школе у Србији, школе за образовање националних мањина, као и друге школе без обзира на то ко је њихов оснивач, а које имају дозволу за рад издату од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и које изводе опште образовање и васпитање према Закону о основама образовања и васпитања и Закону о средњем образовању и васпитању, треба посматрати као институције које задовољавају основни формални предуслов да конкуришу за врсту пројеката – Еразмус+ КА1 (101) и КА2 (229).

Конкретно, то су следеће врсте школа:

Предшколска установа, основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа, основна школа за ученике са сметњама у развоју, гимназија, средња стручна школа, средња уметничка школа, мешовита школа (гимназији и средња стручна или уметничка школа), средња школа за ученике са сметњама у развоју, oсновна и средња школа за ученике са сметњама у развоју  и инвалидитетом, oбразовно-васпитни центар као установа у којој се осим основног образовања и васпитања, односно предшколског и основног образовања и васпитања, остварује и средње образовање и васпитање.