Отворени позиви

Уводне напомене

Програм Еразмус+ пружа низ могућности за пројекте сарадње за област образовања. Да бисте лакше одредили која врста пројеката најбоље одговара вашој идеји, имајући у виду тренутне могућности учешћа за Србију, саветујемо да погледате секцију сајта ”Положај Србије”.

Такође је важно да се Ваша пројектна идеја уклапа у приорите отворених конкурса.  Списак свих отворених конкурса за поједине делове програма Еразмус+ налази се на званичној страни Извршне агенције у Бриселу.

Еразмус+ подржава пројекте институционалне сарадње. За случај да су Вам потребне партнерске институције за сарадњу на пројекту, можете попунити формулар на следећем линку.

Званичне електронске пријавне формуларе за доставу пројектних предлога можете преузети на сајту Извршне агенције за програме у области образовања, медија и културе (EACEA).

Кључни документ који треба проучити пре преузимања и попуњавања формулара је Водич кроз програм Еразмус+.

Регистрација институција – PIC  број

За учествовање у новом програму Еразмус+ све врсте институција требају да се региструју путем онлине алата Европске комисије под називом Unique Registration Facility – URF.

Завршетком регистрације установи ће бити додељен јединствени број (Participant Identification Code – PIC)  који ћете користити приликом испуњавања пријавног формулара.

код пик броја

код ПИК броја

Након регистрације и добијања PIC броја, а најкасније до тренутка пријаве, установе су обвезне да додају на УРФ портал документе о правном лицу (Legal Entity Form) и финансијској идентификацији (Financial Identification Form).

(Уколико тражени износ финансијске подршке прелази 60 000 ЕУР, а пријаву према категоризацији Европске комисије подноси приватна установа, потребно је додати биланс стања и успеха за последњу доступну годину.)

За више информација о томе како отворити PIC број погледајте нашу страницу честих питања https://erasmusplus.rs/cpp-pic/?langkl=lat 

…………

Више о тренутно отвореним позивима у оквиру програма Еразмус+ за 2015. годину можете погледати на следећем линку као и на сајту Европске комисије.