Mogućnosti za visokoškolske ustanove

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

Visokoškolske ustanove mogu da učestvuju u sledećim vrstama projekata u svojstvu podnosioca projekta i/ili partnera:

Vrsta projekta   Uloga ustanove
Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju  koordinator, partner
Erazmus Mundus zajednički master programi koordinator, partner
Savezi znanja koordinator, partner
Savezi sektorskih veština
Strateška partnerstva
Evropski univerziteti koordinator, partner
Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju koordinator, partner
Žan Mone (moduli, katedre, centri izuzetnosti, podrška institucijama i asocijacijama, mreže, projekti) koordinator, partner

 Napomena: Rezultati konkursa za Erazmus+ projekte očekuju se tokom jula 2020. godine. 

Poslednje modifikovano: November 28, 2019Publikacije: