Резултати конкурсног рока за 2019: пројекти мобилности у области високог образовања (КА103)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област – мобилност за област високог образовања (КА103), у оквиру Општег позива за 2019 годину EAC/A03/2018), програма Еразмус+ (конкурсни рок -12.02.2019).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA103-000595 Универзитет у Београду 969.758,00
2. 2019-1-RS01-KA103-000505 Универзитет у Новом Саду 531.954,00
3. 2019-1-RS01-KA103-000495 Универзитет у Нишу 259.180,00
4. 2019-1-RS01-KA103-000493 Универзитет у Крагујевцу 204.439,00
5. 2019-1-RS01-KA103-000588 Мегатренд универзитет, Београд 81.674,00
6. 2019-1-RS01-KA103-000481 Универзитет Сингидунум 69.248,00
7. 2019-1-RS01-KA103-000590 Универзитет уметности у Београду 51.258,00
8. 2019-1-RS01-KA103-000746 Метрополитан универзитет, Београду 18.927,00
9. 2019-1-RS01-KA103-000496 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 13.936,00
10. 2019-1-RS01-KA103-000567 Универзитет Educons у Сремској Каменици 13.701,00
11. 2019-1-RS01-KA103-000500 Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 11.959,00
12. 2019-1-RS01-KA103-000684 Висока пословна школа струковних студија, Лесковац 10.972,00
13. 2019-1-RS01-KA103-000484 Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Београд 10.217,00
14. 2019-1-RS01-KA103-000608 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 10.217,00
15. 2019-1-RS01-KA103-000554 Висока школа струковних студија, Ужице 10.217,00
16. 2019-1-RS01-KA103-000659 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Sirmium, Сремска Митровица 6.309,00
17. 2019-1-RS01-KA103-000586 Висока техничка школа струковних студија, Суботица 5.650,00
18. 2019-1-RS01-KA103-000521 Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд 4.567,00
19. 2019-1-RS01-KA103-000482 Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац 4.567,00
20. 2019-1-RS01-KA103-000533 Универзитет у Новом Пазару 4.567,00
21. 2019-1-RS01-KA103-000688 Висока школа социјалног рада, Београд 1.742,00

Укупно: 2.295.059,00 EUR

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступањене потпише уговор са Фондацијом Темпус.