Резултати конкурсног рока за 2019: међународна кредитна мобилност за област високог образовања (КА107)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област– међународна кредитна мобилност за област високог образовања (КА107),у оквиру Општег позива за 2019 годину EAC/A03/2018), програма Еразмус+ (конкурсни рок -12.02.2019).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Бр. Реф. број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрено финансирање за следеће земље Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA107-000971 Универзитет у Београду Израел, Тунис, Мароко, Белорусија, Русија, Кина, Казахстан, Иран, Мексико, САД, Јапан, Кенија, Гана. 313.799,00
2. 2019-1-RS01-KA107-000651 Универзитет у Нишу Мароко, Украјина, Албанија, Босна и Херцеговина, Перу 83.135,00
3. 2019-1-RS01-KA107-000790 Универзитет EDUCONS, Сремска Каменица Украјина, Црна Гора 27.790,00
4. 2019-1-RS01-KA107-000649 Универзитет у Новом Саду Кина 18.600,00
5. 2019-1-RS01-KA107-000568 Универзитет у Крагујевцу Кина 14.750,00
6. 2019-1-RS01-KA107-000591 Универзитет уметности у Београду Босна и Херцеговина 81.990,00
7. 2019-1-RS01-KA107-000789 Универзитет у Новом Пазару Црна Гора, Алжир 87.237,00
8. 2019-1-RS01-KA107-000781 Висока школа струковних студија – Београдска политехника Алжир 6.980,00
Укупно: 634.281,00 EUR

 

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступањене потпише уговор са Фондацијом Темпус.