Резултати конкурсног рока за 2019 – пројекти мобилности за образовање одраслих

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за мобилност за област образовања одраслих (КА104), у оквиру Општег позива за 2019 годину EAC/A03/2018), програма Еразмус+ (конкурсни рок – 12.02.2019).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA104-000777 Successful PLC as an agent of change in preschools and schools Центар за образовање, Крагујевац 6606
2. 2019-1-RS01-KA104-000652 Задовољан појединац- задовољно друштво Народни универзитет, Ниш 5139
3. 2019-1-RS01-KA104-000630 Друга шанса – бољи живот Основна школа “Младост”, Књажевац 4374
4. 2019-1-RS01-KA104-000511 Ангажовање одраслих полазника: креативност, интерактивна настава и стратегије управљања наставним процесом Центар за стране језике “Anglia”, Нови Сад 6756
5. 2019-1-RS01-KA104-000685 Teachers for Gifted Удружење грађана Менса Србије, Београд 25790
6. 2019-1-RS01-KA104-000537 Key competences for inclusive education Агенција за пружање интелектуалних услуга “Oxford School”, Лесковац 10961

 

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

 

Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2019-1-RS01-KA104-000693 Сарадњом и иновацијама до професионалних компетенција педагога Педагошко друштво Србије, Београд 12072