Rezultati konkursnog roka za 2019: projekti mobilnosti za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA102)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za mobilnost za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA102), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu EAC/A03/2018), programa Erazmus+ (konkursni rok -12.02.2019).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA102-000560 Po znanju se izdvajamo Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma 32.400,00
2. 2019-1-RS01-KA102-000614 Hair dressers and bakers from deaf school in Belgrade Škola za oštećene sluhom-nagluve “Stefan Dečanski”, Beograd 62.000,00
3. 2019-1-RS01-KA102-000562 Mističan ukus iskustva i razvoja Ekonomsko trgovinska škola, Smederevo 25.312,00
4. 2019-1-RS01-KA102-000565 Rukama do svetlosti Škola za učenike oštećenog vida  “Veljko Ramadanović”, Beograd 35.358,00
5. 2019-1-RS01-KA102-000740 Evropsko iskustvo Tehnička škola, Zaječar 33.980,00
6. 2019-1-RS01-KA102-000690 Unapređenje praktične nastave kroz pozitivnu praksu u bolnicama EU Medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković”, Kragujevac 13.006,00
7. 2019-1-RS01-KA102-000549 Learning through practice Ekonomska škola “9.maj”, Sremska Mitrovica  6.648,00
8. 2019-1-RS01-KA102-000523 Educational continuity of preschool children through play and care Medicinska škola, Beograd 30.034,00
9. 2019-1-RS01-KA102-000556 Multikulturalnost kao sinonim savršenog ukusa Prehrambeno ugostiteljska škola, Čačak 30.418,00
10. 2019-1-RS01-KA102-000597 Training of students in winegrowing and winemaking  Poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković”, Požarevac 27.392,00
11. 2019-1-RS01-KA102-000602 Težimo znanju Srednja poljoprivredno prehrambmena škola “Stevan Petrović Brile”, Ruma 6.648,00
12. 2019-1-RS01-KA102-000716 Ola V.A.F. PKB mobility Poljoprivredna škola sa domom ucenika PK, Beograd 77.422,00
13. 2019-1-RS01-KA102-000605 USvojiti, PrimEniti, prikazaTI – USPETI Mašinsko -elektrotehnička škola, Bor 57.850,00
14. 2019-1-RS01-KA102-000717 Ne baci, sačuvaj, recikliraj i kreiraj Tekstilno-tehnička i poljoprivredna škola “Despot Đurađ”, Smederevo 25.312,00
15. 2019-1-RS01-KA102-000625 Mi pečemo, Vi nosite! Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.maj”, Jagodina 27.986,00
16. 2019-1-RS01-KA102-000628 Usavrši se Srednja tehnička škola, Smederevo 25.312,00
17. 2019-1-RS01-KA102-000600 Veštine i kompetencije za lepotu i interkulturalnost Škola mode i lepote, Niš 25.312,00
18. 2019-1-RS01-KA102-000640 Fly High and Land Safely Vazduhoplovna akademija, Beograd 50.040,00
19. 2019-1-RS01-KA102-000660 “Održiva poljoprivreda” Srednja poljoprivredna škola “Sveti Trifun”, Aleksandrovac 22.928,00
20. 2019-1-RS01-KA102-000654 Unapređenje kvaliteta praktične nastave u dualnom obrazovanju – bolje kompetencije za zapošljavanje Tehnička škola, Knjaževac 5.420,00
21. 2019-1-RS01-KA102-000515 Contemporary educational trends Politehnička škola, Požarevac  5.832,00
22. 2019-1-RS01-KA102-000698 Stručno znanje – siguran korak u budućnost Srednja stručna škola “Dr Radivoj Uvalić” Bačka Palanka 53.255,00
23. 2019-1-RS01-KA102-000637 Novi izazovi Srednja škola, Mionica 28.205,00
24. 2019-1-RS01-KA102-000504 Poveži se, nauči, primeni za bolje zdravlje Medicinska škola “7.april”, Novi Sad 26.642,00
25. 2019-1-RS01-KA102-000518 Sweet and Savory Ideas Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac 62.247,00
26. 2019-1-RS01-KA102-000580 Učenici uče struku Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd 17.826,00
27. 2019-1-RS01-KA102-000576 Exploring for practical skills Elektrotehnička škola Mija Stanimirović, Niš 6.100,00
28. 2019-1-RS01-KA102-000491 Praksa u zemlji bogova sa Olimpa Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika, Vrnjačka Banja 28.836,00
29. 2019-1-RS01-KA102-000633 Hrana nas  povezuje Srednja ekonomska škola, Sombor 28.679,00
30. 2019-1-RS01-KA102-000714 Vatrogasci-služe i štite Pravno-poslovna škola, Niš 15.770,00
31. 2019-1-RS01-KA102-000566 United in knowledge Prehrambeno-hemijska škola, Niš 17.648,00
32. 2019-1-RS01-KA102-000739 Inovativna praktična nastava u poljoprivredi Poljoprivredna škola “Šumatovac” Aleksinac 30.192,00
33. 2019-1-RS01-KA102-000585 Korelacijom do osavremenjavanja nastave Tehnička škola, Bor 4.880,00
34. 2019-1-RS01-KA102-000615 AutoCad u školi i u praktičnoj primeni Tehnička škola, Vlasotince 9.462,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.