Отворен конкурс за укључивање спољних стручњака у базу тренера Фондацијe Темпус

Фондација Темпус, као организација одговорна за спровођење Еразмус+ програма у области образовања, обука и омладине у Републици Србији, расписује јавни позив за спољне стручњаке/тренере који ће бити део базе стручњака Фондације Темпус.

Спољни стручњаци/тренери ће имати задатак да осмишљавају, реализују и процењују успешност вишедневних обука у циљу оспособљавања корисника и потенцијалних корисника у оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма ЕУ. Обуке су већином националног карактера, док ће један део бити међународног карактера у оквиру активности транснационалне сарадње.

Конкурс је отворен до 07.10.2016. године у 23:59 часова.

Више информација о конкурсу можете прочитати у тексту: Конкурс за базу тренера-стручњака.

За све додатне информације могуће је обратити се Групи за правне и опште послове на адресу електронске поште: konkursi@tempus.ac.rs.