Конкурс за Еразмус+ амбасадоре у Србији

Обавештавамо Вас да Фондација Темпус расписује конкурс за Еразмус+ амбасадоре за Републику Србију.

Циљ конкурса је успостављање мреже амбасадора програма Еразмус+ како би стручна и шира јавност била што боље информисана о могућностима које програм пружа.

Еразмус+ амбасадори добро познају Еразмус+ програм и/или претходне ЕУ програме из области образовања и младих, и заинтересовани су да учествују у промоцији програма и могућности које пружа, у региону у ком живе и шире. 
Мисија Еразмус+ амбасадора је ширење информација о Еразмус+ програму у циљу повећања броја учесника у програму у Србији. Еразмус+ амбасадори информишу потенцијалне кориснике о могућностима учешћа у програму. 

Еразмус+ је програм Европске уније који, у периоду од 2014. до 2020. године, финансира пројекте сарадње у области образовања, обука, омладине и спорта. Кандидат за Еразмус+ амбасадора треба да буде упознат са основним информацијама о Еразмус+ програму и конкурисима за пројекте из свих области за које тренутно постоје могућности за кориснике из Републике Србије: Високо образовање, школе, стручно и образовања одраслих, млади, док је добро познавање бар једног од делова програма обавезно.

Активности Еразмус+ амбасадора су:

 • Подршка промоцији Еразмус+ програма у Републици Србији кроз пружање основних информација о програму и конкурсима за пројекте и могућностима за појединце кроз програм;
 • Учешће у информативним догађајима и другим активностима које организује Фондација Темпус;
 • Организовање и самостално спровођење промотивних активности за различите врсте Еразмус+ пројеката уз претходни договор са Фондацијом Темпус;
 • Учешће на састанцима, конференцијама и семинарима са осталим Еразмус+ амбасадорима у земљи, на које их упути Фондација Темпус;

Активности амбасадора нису: саветовање при аплицирању за пројекте, или при спровођењу истих, држање радионица и слично. Амбасадори су у обавези да у свакој прилици објасне своју улогу и да за детаљне информације о програму као и за саветовање приком пријављивања и спровођења пројеката упуте кориснике на Фондацију Темпус.

Током планирања и спровођења наведених активности неопходно је да амбасадори константно сарађују са Фондацијом Темпус и од ње добију сагласност за своје активности, посебно у случајевима када оне подразумевају и потребу за финансијском подршком.

Амбасадори се бирају на период од две године. Пре почетка активности, сваки амбасадор треба да предложи план активности за наредних шест месеци.

Рад амбасадора је без надокнаде. 

Услови за пријаву:

Кандидат за Еразмус+ амбасадора је корисник међународних пројеката из области образовања и младих.  

Пријављивање на конкурс се врши попуњавањем пријавног формулара до рока назначеног у тексту конкурса. На конкурс се могу пријавити сви кандидати који испуњавају следеће услове:

 • Да је кандидат за Еразмус+ амбасадора корисник међународних пројеката из области образовања и младих (Обавезно приложити доказ, као нпр. линк ка веб страници са његовим именом). Познавање програма ЕУ из области образовања и/или младих је предност.
 • Добро познавање енглеског језика на коме се објављује главна конкурсна документација (Део разговора ће бити на енглеском језику).

Да би пријава била узета у разматрање кандидати морају испунити горе наведене услове. 


Одабир кандидата

О исходу пријаве ће, путем имејла, бити обавештени само кандидати који су ушли у ужи избор.

Кандидати који су ушли у ужи избор биће позвани да на енглеском и српском језику одговоре на задате ситуације или питања (у вези са Еразмус+ програмом) путем Skype-а. О термину за разговора кандидати ће бити обавештени путем мејла. 

Коначну одлуку о одабиру Еразмус+ амбасадора из Републике Србије Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављеног разговора. Предност ће се дати кандидатима који имају искуства у пројектима и другим активностима у оквиру Еразмус+ програма. Приликом одабира Еразмус+ амбасадора водиће се рачуна о географској заступљености представника из различитих региона Републике Србије.

Након завршене селекције Еразмус+ амбасадора, одабрани кандидати су у обавези да присуствују обуци коју организује Фондација Темпус, након чега ће се сумирати њихово познавање Еразмус+ програма. Обука ће се одржати најраније у марту месецу 2017. године. 

Еразмус+ амбасадор може познавати и само један сегмент програма и специјализовати се за промоцију тог дела програма ( нпр. младе или школе), али мора имати и бити у стању да пренесе и базично знање о свим другим деловима програма.

Еразмус+ амбасадори су обавезни да буду активни и да о својим активностима редовно обавештавају Фондацију Темпус. Уколико Еразмус+ амбасадор током једногодишњег периода деловања није активан у периоду дужем од два месеца (изузев месеци јул-август и децембар-јануар) Фондација Темпус задржава право да укине звање амбасадора.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем пријавног формулара овде.

Рок за пријаву је 17. фебруар 2017. године, 23:59 часова.
АЖУРИРАНО: Рок за пријаву на конкурс за Еразмус+ амбасадоре је продужен до 28. фебруара 2017. године, 23:59 часова.

За све додатне информације се можете обратити Фондацији Темпус путем мејла: konkursi@tempus.ac.rs

Број и састав

Број и састав амбасадора није предодређен. Амбасадори не морају нужно добро познавати сваки део програма – постоји могућност специјализације за одређену врсту пројеката или одређену циљну групу.

Планирање и координација активности амбасадора

Еразмус+ амбасадори су током рада на промоцији Еразмус+ програма упућени да се придржавају смерница за рад и упутстава Фондације Темпус, у смислу давања смерница за рад, информисања и држања обука за усавршавање знања о Програму. Амбасадори имају и могућност самосталног организовања распореда и врсте активности, али је нужно да све активности врше у координацији са Фондацијом Темпус.

Финасирање активности

Еразмус+ амбасадори раде без надокнаде, што значи да за свој рад на промовисању Програма не добијају новац. Фондација Темпус ће покрити трошкове пута и смештаја за путовања на територији Републике Србије, која за циљ имају држање презентације или неки други вид промовисања Еразмус+ програма. За истакнуте амбасадоре Фондација Темпус ће повремено организовати одласке на стручне догађаје у земљи и иностранству, и сносити трошкове пута за те прилике. 

Укидање звања амбасадора

Звање Еразмус+ амбасадора може бити укинуто одлуком Фондације Темпус и то услед следећих околности:

 • Неактивности амбасадора у периоду дужем од два месеца (изузев у случају периода годишњег одмора: јул-август, децембар-јануар);
 • Уколико се утврди да амбасадор пласира неистините информације о Еразмус+ програму или Фондацији Темпус;
 • Уколико се утвди да је амбасадор покушао да наплати своје услуге информисања о Еразмус+ програму;
 • Уколико предузима иницијативе и активности које нису у складу са смерницама Фондације Темпус а није претходно консултовао Фондацију;
 • Уколико амбасадор обавља саветовање корисника приком пријављивања за пројекте.

Након што Еразмус+ амбасадори буду изабрани, Фондација Темпус ће објавити листу амбасадора на свом сајту: www.erasmusplus.rs