Konkurs za akreditore Evropskog volonterskog servisa

SALTO resursni centar za jugoistočnu Evropu raspisao je poziv za nove akreditore za Evropski volonterski servis, sa teritorije severne Srbije (Vojvodine), kao i centralne Srbije (Beograda).

Konkurs je otvoren do 25. septembra. Više informacija, kao i prijavni formular, možete naći ovde.

 

O EVS akreditaciji

Svaka organizacija iz programske ili partnerske zemlje u okviru programa Erazmus+ koja želi da prima volontere, šalje ih u inostranstvo kroz Evropski volonterski servis (EVS) ili da upravlja EVS projektom, mora za to da bude akreditovana. Akreditacija obezbeđuje jednake standarde kvaliteta u okviru EVS-a i uključuje podršku organizaciji, kao i procenu njenih kapaciteta. Lista akreditovanih organizacija objavljuje se u bazi organizacija akreditovanih za EVS, čija je svrha olakšano pronalaženje partnera.

EVS akreditore u zemljama zapadnog Balkana imenuje SALTO resursni centar za jugoistočnu Evropu. Akreditori sa Balkana, zajedno sa kolegama iz programskih zemalja, redovno se sastaju kako bi razvili zajedničko razumevanje i standarde kvaliteta za akreditaciju u jugoistočnoj Evropi. Kompletan spisak trenutnih članova/ica baze akreditora se nalazi ovde