Позив за избор чланова Стручног тима за реформу високог образовања

ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС – ЕРАЗМУС+ КАНЦЕЛАРИЈА У СРБИЈИ обавештава све заинтересоване да је

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

oбјавило

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ДВАНАЕСТ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕФОРМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Стручни тим за реформу високог образовања у Републици Србији има задатак да разматра и прати стање спровођења Болоњског и Лисабонског процеса у реформи образовања, даје иницијативе и предлаже конкретне мере и акције, припрема анализе, извештаје и друге материјале, остварује сарадњу са институцијама на свим нивоима образовања и неакадемским сектором, промовише постигнуте резултате у спровођењу Болоњског и Лисабонског процеса у области високог образовања у Србији, итд.

Рад Стручног тим за реформу високог образовања у Републици Србији се финансира из средстава Еразмус+ програма Европске уније.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити најкасније до 20. маја 2015. године. Детаљније информације о условима и начину пријављивања можете погледати на сајту Министарства.