Отворен конкурс за ново радно место

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место Сарадник/ца за опште и административне послове у оквиру Групе за правне и опште послове.

Конкурс је отворен до 12.10. 2016. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.
(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави).

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

Индивидуални разговори ће бити организовани за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње, с обзиром на то да је возачка дозвола Б категорије и способност активне вожње наведено као обавезан услов за ово радно место.

Термини тестирања и разговора:
Тестирање кандидата обавиће се у првој половини октобра, у Београду, на локацији која ће бити накнадно објављена.
Кандидати који након успешно урађених тестова енглеског језика и пословне кореспонденције уђу у ужи избор, биће позвани на разговор.
Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:
Биографију
Мотивационо писмо
Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању) – на увид
Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству) – на увид
Скенирану возачку дозволу – на увид

Очекује се да ће почетак рада бити крајем октобра 2016 године. Уговор о раду се заснива на одређено време, са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.