Конкурс за Еразмус+ КА3 пројекте подршке малим и средњим предузећима која желе да понуде радну праксу  

У оквиру КА3 компоненте Еразмус+ програма отворен је позив за пројекте који могу да подрже организацију радне праксе у малим и средњим предузећима. У овим пројектима могу да учествују институције из Србије.

Овакви пројекти треба да допринесу:

  • формирање партнерстава и грађењу капацитета посредничких тела која могу да помогну организацију радне праксе у малим и средњим предузећима, користећи између осталог и моделе и искуства из великих предузећа (лот 1),
  • повезивању унутар кровних организација и постојећих европских мрежа зарад пружања подршке малим и средњим предузећима која немају искуства са организацијом радне праксе а желе да се укључе (лот 2).

Конкурс је отворен до 15. јануара 2016. године до 12 часова по бриселском времену.

Право конкурисања и учешћа имају релеватна посредничка тела (какве су на пример привредне коморе и професионална удружења) мреже и организације на европском нивоу и њихови чланови из појединих земаља, средње стручне школе и друге организације које могу да пруже подршку малим и средњим предузећима да унапреде своју понуду радне праксе.

Више информација о самом конкурсу, начину подношења пријаве и могућностима учешћа појединачних институција доступно је на следећим линковима:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en