Конкурс за eTwinning амбасадоре у Србији

Обавештавамо Вас да еТwinning Национални тим за подршку Србије (НСС) расписује конкурс за еТwinning амбасадоре за Републику Србију. НСС бира највише 9 амбасадора на период од две године.

еТwinning амбасадори треба да буду искусни корисници еТwinning портала који су заинтересовани и у могућности да учествују у промоцији еТwinning портала и еТwinning активности у региону своје школе и шире.

eTwinning logo

 

еТwinning је интернет портал који подржава виртуелну сарадњу свих запослених у васпитно-образовном систему широм Европе. Циљ еТwinning портала је да, користећи информационо-комуникационе технологије, повеже запослене у школама и предшколским установама како би осмишљавали и спроводили заједничке пројекте.

 

Задаци еТwinning амбасадора су:

• Пружање помоћи НСС-у приликом организовања догађаја унутар Републике Србије везаних за промоцију еТwinning портала и појашњавање основа или детаља везаних за рад на еТwinning порталу;
• Организовање и самостално спровођење промотивних и едукативних догађаја и обука у школама и предшколским институцијама унутар Републике Србије, у координацији са НСС-ом, у циљу повећањаброја регистрованих еТвинера, повећања броја еТwinning пројеката и њиховог квалитета;
• Организовање on line обука кориштењем ИКТ алата (софтвер за on line обуке обезбеђује НСС);
• Допринос размени примера добрих пракси са колегама у Србији и у другим земљама;
• Учешће на састанцима, конференцијама и семинарима са осталим еТwinning амбасадорима у земљи или иностранству на које их упути НСС;
• Пружање других информација важних за спровођење еТwinning -а у Србији и друга врста помоћи НСС-у;

Током планирања и спровођења наведених активности неопходно је да амбасадори тесно сарађују са НСС-ом и од њега добију сагласност за своје активности, посебно у случајевима када оне подразумевају и потребу за финансијском подршком.

НСС ће сносити путне трошкове за све догађаје на које упути амбасадоре.

Рад еТwinning амбасадора је волонтерски.

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:

• да су запослени у предшколској установи, основној или средњој школи у Републици Србији;
• да су регистровани на еТwinning порталу и да су Националном тиму за подршку доставили потврду о запослењу у наведеној институцији/јама;
• да су оснивачи у најмање једном европском еТwinning пројекту као и да значајно доприносе овим пројектима (резултати морају бити видљиви кроз активности у Тwinspace делу пројеката);
• да добро говоре енглески језик (међународни догађаји намењени еТwinning амбасадорима се одржавају на енглеском језику, размена примера добре праксе са другим земљама учесницама еТwinning-а се такође одвија на енглеском језику);
• да користе ИКТ алате неопходне за рад на еТwinning порталу (алати за комуникацију, претраживање, размену материјала, оглашавање).

Неопходно је и да кандидати омогуће НСС-у приступ Тwinspace деловима својих пројеката, како би НСС имао увид у активности везане за пројекте.

Одабир кандидата

О исходу пријаве ће, путем е-поште, бити обавештени само кандидати који су ушли у ужи избор.

Кандидати који су ушли у ужи избор биће позвани да на енглеском и српском језику одговоре НСС-у на задате ситуације или питања (у вези са еТwinning порталом) путем Skypeа.

Коначну одлуку о одабиру еТwinning амбасадора из Србије НСС ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављеног разговора. Предност ће се дати кандидатима који еТwinning пројекте укључују у наставни процес. Приликом одабира еТwinning амбасадора водиће се рачуна о географској заступљености представника школа/предшколских установа из различитих региона Србије, о типовима институција у којима раде, узрасту деце са којом раде и предметима које предају.

еТwinning амбасадори су обавезни да током обављања дужности амбасадора буду активни и да о својим активности обавештавају НСС. Уколико амбасадор током двогодишњег периода деловања у улози амбасадора није активан у периоду дужем од два месеца (изузев месеци јул-август и децембар-јануар) НСС задржава право да амбасадора разреши дужности.

Напомена: Наглашавамо да се активности еТwinning амбасадора често преклапају са радним временом запослених у предшколској установи, основној или средњој школи.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем пријавног формулара овде
Рок за пријаву је 31.12. 2015. године, 23:59 часова.

За све додатне информације се можете обратити еТwinning Националном тиму за подршку у Србији:

Јелена Драгаш
Наташа Јерковић Ђукановић
011/3342 430; 011/3342 432
Е-пошта: konkursi@tempus.ac.rs