Конкурс за eTwinning амбасадоре у Србији

Обавештавамо Вас да eTwinning Национални тим за подршку Србије (НСС) расписује конкурс за eTwinning aмбасадоре за Републику Србију. НСС бира највише 9 aмбасадора на период од две године.

eTwinning амбасадори треба да буду искусни корисници eTwinning портала који су заинтересовани и у могућности да учествују у промоцији eTwinning портала и eTwinning активности у региону своје школе и шире.

eTwinningeTwinning је интернет портал који подржава виртуелну сарадњу свих запослених у васпитно-образовном систему широм Европе. Циљ eTwinning портала је да, користећи информационо-комуникационе технологије, повеже запослене у школама и предшколским установама како би осмишљавали и спроводили заједничке пројекте.

Задаци eTwinning aмбасадора су:

• Пружање помоћи НСС-у приликом организовања догађаја унутар Републике Србије везаних за промоцију eTwinning портала и појашњавање основа или детаља везаних за рад на eTwinning порталу;
• Организовање и самостално спровођење промотивних и едукативних догађаја и обука у школама и предшколским институцијама унутар Републике Србије, у координацији са НСС-ом, у циљу повећање броја регистрованих еТвинера, повећања броја eTwinning пројеката и њиховог квалитета;
• Организовање on-line обука кориштењем ИКТ алата (софтвер за on-line обуке обезбеђује НСС);
• Допринос размени примера добрих пракси са колегама у Србији и у другим земљама;
• Учешће на састанцима, конференцијама и семинарима са осталим eTwinning амбасадорима у земљи или иностранству на које их упути НСС;
• Пружање других информација важних за спровођење eTwinning-а у Србији и друга врста помоћи НСС-у;

Током планирања и спровођења наведених активности неопходно је да амбасадори тесно сарађују са НСС-ом и од њега добију сагласност за своје активности, посебно у случајевима када оне подразумевају и потребу за финансијском подршком.
НСС ће сносити путне трошкове за све догађаје на које упути амбасадоре.

Рад eTwinning амбасадора је волонтерски.

Услови за пријаву

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:
• да су запослени у предшколској установи, основној или средњој школи у Републици Србији;
• да су регистровани на eTwinning порталу и да су Националном тиму за подршку доставили потврду о запослењу у наведеној институцији/јама;
• да су оснивачи најмање једног европског eTwinning пројекта и да су партнери на најмање једном европском eTwinning пројекту kao и да значајно доприносе овим пројектима (резултати морају бити видљиви кроз активности у Twinspace делу пројеката);
• да добро говоре енглески језик (међународни догађаји намењени eTwinning aмбасадорима се одржавају на енглеском језику, размена примера добре праксе са другим земљама учесницама eTwinning-a се такође одвија на енглеском језику);
• да користе ИКТ алате неопходне за рад на eTwinning порталу (алати за комуникацију, претраживање, размену материјала, оглашавање).

Неопходно је и да кандидати омогуће НСС-у приступ Twinspace деловима својих пројеката, како би НСС имао увид у активности везане за пројекте.

Одабир кандидата

О исходу пријаве ће, путем имејла, бити обавештени само кандидати који су ушли у ужи избор.

Кандидати који су ушли у ужи избор биће позвани да израде презентацију на задату тему ( везану за eTwinning портал) на енглеском језику и представе је НСС-у уживо или путем Skype-а.

Коначну одлуку о одабиру eTwinning aмбасадора из Србије НСС ће донети током септембра 2015. године и то на основу целокупне пријаве кандидата и одржане презентације. Предност ће се дати кандидатима који eTwinning пројекте укључују у наставни процес. Приликом одабира eTwinning Амбасадора водиће се рачуна о географској заступљености представника школа/предшколских установа из различитих региона Србије, о типовима институција у којима раде, узрасту деце са којом раде и предметима које предају.

Након завршене селекције eTwinning aмбасадора, одабрани кандидати су дужни да присуствују обуци коју организује Национални тим за подршку.

eTwinning aмбасадори су обавезни да током обављања дужности aмбасадора буду активни и да о својим активности обавештавају НСС. Уколико Амбасадор током двогодишњег периода деловања у улози амбасадора није активан у периоду дужем од два месеца (изузев месеци јул-август и децембар-јануар) НСС задржава право да Амбасадора разреши дужности.
Напомена: Наглашавамо да се активности eTwinning амбасадора често преклапају са радним временом запослених у предшколској установи, основној или средњој школи.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем пријавног формулара овде
Рок за пријаву је до 15. јула 2015. године, 23:59 часова.

За све додатне информације се можете обратити eTwinning Националном тиму за подршку у Србији:

Јелена Драгаш
Наташа Јерковић Ђукановић
011/3342 430; 011/3342 432
Имејл: konkursi@tempus.ac.rs
etwinning@tempus.ac.rs