Konkurs za novo radno mesto u Fondaciji Tempus

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za poziciju Mlađi savetnik za karijerno vođenje i mobilnost za rad u Euroguidance centru. Konkurs je otvoren do 6. februara 2015. godine.

Uslovi:

• VII stepen stručne spreme
• odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika, na nivou C1, prednost je poznavanje
francuskog ili nemačkog jezika
• minimalno tri godine radnog iskustva od čega bar godinu dana u oblasti karijernog vođenja; poželjno je iskustvo u pripremi publikacija i materijala, i/ili organizaciji događaja
• poznavanje obrazovnog sistema
• otvorenost, komunikativnost, spremnost za rad u timu
• odlično poznavanje MS Office paketa
• poželjna vozačka dozvola B kategorije

Opis zaduženja:

• realizacija aktivnosti Euroguidance centra, uključujući pripremu publikacija, materijala, organizaciju događaja i druge aktivnosti u skladu sa planom rada Euroguidance centra;
• informisanje i saradnja sa karijernim savetnicima, obrazovnim i drugim ustanovama;
• promovisanje programa mobilnosti i pružanje informacija zainteresovanim studentima;
• ostala zaduženja u sklopu redovnih aktivnosti Euroguidance centra i Fondacije Tempus.

Način konkurisanja:

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:
• testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono;
• testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom),
• Testiranje timskih uloga kroz timske vežbe i individualni razgovor sa kandidatima u užem izboru.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kandidate koji su bili testirani na prethodnom konkursu i na zadovoljavajući način uradili test engleskog jezika i poslovne korespondencije, pod uslovom da ispunjavaju ostale kriterijume konkursa, oslobodi ponovnog testiranja.

Mogući termini testiranja i razgovora:

• Test engleskog jezika i poslovne korespondencije će biti organizovan u periodu između 9. i 18. februara;
• Kandidati koji uspešno urade ova dva testa će biti pozvani na razgovore i testiranje timskih uloga kroz timske vežbe.

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte, na adresu hr@tempus.ac.rs
Potrebno je poslati CV, tj. biografiju i motivaciono pismo, kao i skeniranu diplomu (ili uverenja o diplomiranju), uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom stažu).

Ugovor o radu se zasniva na određeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije.