Конкурс за ново радно место у Фондацији Темпус

Фондација Темпус расписује конкурс за позицију Сарадник за административне и програмске послове за рад у Euroguidance центру (за каријерно вођење и мобилност). Конкурс је отворен до 6. фебруара 2015. године.

Услови:

• VII степен стручне спреме
• одлично познавање говорног и писаног енглеског језика, на нивоу C1, предност је познавање
француског или немачког језика
• пожељно је најмање годину дана радног искуства у области каријерног вођења, предност ће бити дата кандидатима који имају пет година свеукупног радног искуства
• пожељно је искуство у припреми публикација и материјала, и/или организацији догађаја
• отвореност, комуникативност, спремност за рад у тиму
• одлично познавање MS Office пакета
• пожељна возачка дозвола Б категорије

Опис задужења:

• реализација активности Euroguidance центра, укључујући припрему публикација, материјала, организацију догађаја и друге активности у складу са планом рада Euroguidance центра;
• информисање и сарадња са каријерним саветницима, образовним и другим установама;
• промовисање програма мобилности и пружање информација заинтересованим студентима;
• остала задужења у склопу редовних активности Euroguidance центра и Фондације Темпус.

Начин конкурисања:

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:
• тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо;
• тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром),
• Тестирање тимских улога кроз тимске вежбе и организацију индивидуалних разговора са кандидатима у ужем избору.

Фондација Темпус задржава право да кандидате који су били тестирани на претходном конкурсу и на задовољавајући начин урадили тест енглеског језика и пословне кореспонденције, под условом да испуњавају остале критеријуме конкурса, ослободи поновног тестирања.

Могући термини тестирања и разговора:

• Тест енглеског језика и пословне кореспонденције ће бити организован у периоду између 9. и 18. фебруара;
• Кандидати који успешно ураде ова два теста ће бити позвани на разговоре и тестирање тимских улога кроз тимске вежбе.

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rs
Потребно је послати CV, тј. биографију и мотивационо писмо, као и скенирану диплому (или уверења о дипломирању), уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу).

Уговор о раду се заснива на одређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације.