Конкурс за ново радно место у Фондацији Темпус

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за позицију Саветник за пројекте у области образовања. Конкурс је отворен до 2. фебруара 2015. године.

 

Опис посла:

• прати спровођење свих Темпус и Еразмус+ пројеката са учешћем институција из Србије;
• пружа подршку институцијама које конкуришу за Еразмус+ програм;
• врши мониторинг пројеката; прати финансијска питања пројеката из области образовања који се налазе у надлежности Фондације Темпус, без обзира на врсту програма кроз коју се финансирају;
• организује координативне састанке пројеката, као и остале догађаје чији је циљ информисање јавности о Темпус и Еразмус+ програму, као и помоћ онима који конкуришу за пројекте и
• обавља и друге послова у складу са интерним актима и одлуком руководиоца.

Услови:

Услови које је потребно да задовоље могући кандидати:

– VII степен стручне спреме
– Одлично познавање говорног и писаног енглеског језика, на нивоу C1; предност је познавање француског или немачког језика
– Најмање пет година радног искуства, а од чега минимално годину дана радног искуства у области организације процеса рада (управљање организацијом, пројектима, менаџмент људским ресурсима…)
– Добро познавање пројектног менаџмента, пожељно правила за спровођење пројеката ЕУ
– Познавање система образовања,
– Отвореност, комуникативност, спремност за рад у тиму
– Одлично познавање MS Office пакета
– Пожељна је возачка дозвола Б категорије и активно возачко искуство

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то: тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо; тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром) и тестирање тимских улога кроз тимске вежбе и индивидуални разговор са кандидатима у ужем избору.

Могући термини тестирања и разговора:
– Тест енглеског језика и пословне кореспонденције ће бити организован у периоду између 5. и 17. фебруара;
– Кандидати који успешно ураде ова два теста ће бити позвани на разговоре и тестирање тимских улога кроз тимске вежбе.

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rs . Потребно је послати CV, тј. биографију и мотивационо писмо.
Кандидати уз пријаву треба да доставе скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању), уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу).

Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.