Konkurs za novo radno mesto u Fondaciji Tempus

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za poziciju Savetnik za projekte u oblasti obrazovanja. Konkurs je otvoren do 2. februara 2015. godine.

 

Opis posla:

• prati sprovođenje svih Tempus i Erazmus+ projekata sa učešćem institucija iz Srbije;
• pruža podršku institucijama koje konkurišu za Erazmus+ program;
• vrši monitoring projekata; prati finansijska pitanja projekata iz oblasti obrazovanja koji se nalaze u nadležnosti Fondacije Tempus, bez obzira na vrstu programa kroz koju se finansiraju;
• organizuje koordinativne sastanke projekata, kao i ostale događaje čiji je cilj informisanje javnosti o Tempus i Erazmus+ programu, kao i pomoć onima koji konkurišu za projekte i
• obavlja i druge poslova u skladu sa internim aktima i odlukom rukovodioca.

Uslovi:

Uslovi koje je potrebno da zadovolje mogući kandidati:

– VII stepen stručne spreme
– Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika, na nivou C1; prednost je poznavanje francuskog ili nemačkog jezika
– Najmanje pet godina radnog iskustva, a od čega minimalno godinu dana radnog iskustva u oblasti organizacije procesa rada (upravljanje organizacijom, projektima, menadžment ljudskim resursima…)
– Dobro poznavanje projektnog menadžmenta, poželjno pravila za sprovođenje projekata EU
– Poznavanje sistema obrazovanja,
– Otvorenost, komunikativnost, spremnost za rad u timu
– Odlično poznavanje MS Office paketa
– Poželjna je vozačka dozvola B kategorije i aktivno vozačko iskustvo

 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to: testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono; testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom) i testiranje timskih uloga kroz timske vežbe i individualni razgovor sa kandidatima u užem izboru.

Mogući termini testiranja i razgovora:
– Test engleskog jezika i poslovne korespondencije će biti organizovan u periodu između 5. i 17. februara;
– Kandidati koji uspešno urade ova dva testa će biti pozvani na razgovore i testiranje timskih uloga kroz timske vežbe.

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte, na adresu hr@tempus.ac.rs . Potrebno je poslati CV, tj. biografiju i motivaciono pismo.
Kandidati uz prijavu treba da dostave skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju), uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom stažu).

Ugovor o radu se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.