Конкурс за ново радно место у Фондацији Темпус (затворен)

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за позицију Саветник/ца за пројекте у области образовања. Конкурс је отворен до 3. јула 2015. године.

Опис посла:

 • прати спровођење Темпус и Еразмус+ пројеката у којима учествују институције из Србије;
 • пружа подршку институцијама које конкуришу за Еразмус+ пројекте;
 • врши мониторинг и прати финансијске аспекте пројеката из области образовања који се налазе у надлежности Фондације Темпус, без обзира на врсту програма кроз који се финансирају;
 • припрема и води радионице за припрему предлога пројеката;
 • организује координативне састанке пројеката, као и остале догађаје чији је циљ информисање јавности о Темпус и Еразмус+ програмима и
 • обавља и друге послова у складу са интерним актима и одлуком руководиоца.

Услови:

 • Стечено високо образовање;
 • Одлично познавање говорног и писаног енглеског језика, на нивоу C1; предност је познавање француског или немачког језика;
 • Најмање пет година радног искуства, а од чега минимално годину дана радног искуства у области организације процеса рада (управљање организацијом, пројектима, менаџмент људским ресурсима…);
 • Добро познавање пројектног менаџмента, пожељно познавање правила за спровођење пројеката финансираних из фондова ЕУ;
 • Познавање система образовања;
 • Отвореност, комуникативност, спремност за рад у тиму;
 • Одлично познавање MS Office пакета;
 • Пожељно је поседовање знања за рад у WordPress-у;
 • Пожељна је возачка дозвола Б категорије и активно возачко искуство.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата (под шифром) који уђу у ужи избор и то:

 • тестирање познавања енглеског језика;
 • тестирање способности пословне кореспонденције и познавања пројектног циклуса и
 • тестирање тимских улога кроз тимске вежбе и индивидуални разговор са кандидатима у ужем избору.

Могући термини тестирања и разговора:

Тест енглеског језика и пословне кореспонденције ће бити организован у периоду између 7. и 11. јула.
Кандидати који успешно ураде ова два теста ће бити позвани на разговоре.

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rs .

Потребно је послати CV, тј. биографију и мотивационо писмо.
Кандидати уз пријаву треба да доставе скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању), уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству).

Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.