Konkurs za novo radno mesto u Fondaciji Tempus (zatvoren)

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za poziciju Savetnik/ca za projekte u oblasti obrazovanja. Konkurs je otvoren do 3. jula 2015. godine.

Opis posla:

 • prati sprovođenje Tempus i Erazmus+ projekata u kojima učestvuju institucije iz Srbije;
 • pruža podršku institucijama koje konkurišu za Erazmus+ projekte;
 • vrši monitoring i prati finansijske aspekte projekata iz oblasti obrazovanja koji se nalaze u nadležnosti Fondacije Tempus, bez obzira na vrstu programa kroz koji se finansiraju;
 • priprema i vodi radionice za pripremu predloga projekata;
 • organizuje koordinativne sastanke projekata, kao i ostale događaje čiji je cilj informisanje javnosti o Tempus i Erazmus+ programima i
 • obavlja i druge poslova u skladu sa internim aktima i odlukom rukovodioca.

Uslovi:

 • Stečeno visoko obrazovanje;
 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika, na nivou C1; prednost je poznavanje francuskog ili nemačkog jezika;
 • Najmanje pet godina radnog iskustva, a od čega minimalno godinu dana radnog iskustva u oblasti organizacije procesa rada (upravljanje organizacijom, projektima, menadžment ljudskim resursima…);
 • Dobro poznavanje projektnog menadžmenta, poželjno poznavanje pravila za sprovođenje projekata finansiranih iz fondova EU;
 • Poznavanje sistema obrazovanja;
 • Otvorenost, komunikativnost, spremnost za rad u timu;
 • Odlično poznavanje MS Office paketa;
 • Poželjno je posedovanje znanja za rad u WordPress-u;
 • Poželjna je vozačka dozvola B kategorije i aktivno vozačko iskustvo.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata (pod šifrom) koji uđu u uži izbor i to:

 • testiranje poznavanja engleskog jezika;
 • testiranje sposobnosti poslovne korespondencije i poznavanja projektnog ciklusa i
 • testiranje timskih uloga kroz timske vežbe i individualni razgovor sa kandidatima u užem izboru.

Mogući termini testiranja i razgovora:

Test engleskog jezika i poslovne korespondencije će biti organizovan u periodu između 7. i 11. jula.
Kandidati koji uspešno urade ova dva testa će biti pozvani na razgovore.

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte, na adresu hr@tempus.ac.rs .

Potrebno je poslati CV, tj. biografiju i motivaciono pismo.
Kandidati uz prijavu treba da dostave skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju), uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).

Ugovor o radu se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.